Wie zijn wij

Wij zijn een adviesbureau gespecialiseerd in parkeren en mobiliteit. Niet alleen van auto’s en motorfietsen, maar ook van scooters, brommers en fietsen.

Onze opdrachtgevers vinden we bij stedelijke en regionale overheden. Bij het bedrijfsleven, stads- en gebiedsontwikkelaars. Woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen. Investeerders, winkelcentra en winkelketens. Luchthavens en evenementenorganisaties.

Wij zien parkeren en mobiliteit nooit los van elkaar. Beschouwen parkeren als essentieel onderdeel van de ruimtelijke inrichting. Werken samen met belangrijke aanbieders van vervoer, zoals trein- en busmaatschappijen en grote taxicentrales. Gebieds- en stadsontwikkelaars. Gemeenten en Rijk. Exploitanten van transferia en parkeergarages. Door deze samenwerking zijn wij in staat onze opdrachtgevers een holistisch advies te geven.

Ons uitgangspunt daarbij is, dat wij onze plannen steeds weer ijken aan de dagelijkse praktijk. Hoe revolutionair of ongebruikelijk onze aanbevelingen op het eerste gezicht misschien lijken, ze zijn altijd gestoeld op nuchtere ervaringen en inzichten uit het veld. En op de metingen die we verrichten.
Om de problematiek van onze opdrachtgevers goed en structureel op te lossen, zoeken wij altijd naar de vraag achter de vraag. Werken we niet voor, maar samen met onze opdrachtgevers.

Maar, wat ons misschien nog wel het meeste typeert, is dat wij bij het ontwikkelen van onze visies, plannen en oplossingen altijd de (latente) wensen en verlangens van verkeersdeelnemers en parkeerders in ons achterhoofd houden. Omdat wij er van overtuigd zijn, dat als we voor deze groep de beste oplossing vinden, het automatisch de beste oplossing voor onze opdrachtgevers is.