Wat wij doen

Wij analyseren parkeer- en mobiliteitsproblemen bij onze opdrachtgevers. Zoeken naar de vraag achter de vraag. Bekijken de problematiek vanuit verschillende invalshoeken, vooral die van de parkeerder zelf. Verplaatsen ons in deze gebruikersgroep. Waar worstelen zij mee? Wat zijn hun (latente) wensen en verlangens? Hoe kunnen wij daar goed mogelijk op inspelen? Hoe kunnen we, nu maar ook in de toekomst daaraan voldoen?

Vervolgens ontwikkelen wij samen met de opdrachtgever een oplossing. Een oplossing die duurzaam is. Perspectief biedt voor de toekomst. Het probleem niet verlegt naar andere locaties. De omgeving niet aantast, maar daar een extra kwaliteit aan toevoegt. Een oplossing kortom, die dus niet alleen in het belang is van onze opdrachtgever en de gebruiker, maar uiteindelijk van iedereen, de hele maatschappij.

Maar onze plannen moeten natuurlijk wel haalbaar zijn. Vooral in financieel opzicht. Daarom inspireren wij onze opdrachtgevers niet alleen naar de kosten en baten van het parkeerprobleem in kwestie te kijken, maar in hun berekeningen ook andere overwegingen mee te nemen. Zoals hoeveel winst je ermee kunt boeken in termen van reputatie. In tevredenheid van gebruikers. En in extra economische bedrijvigheid.

Wij dagen onze opdrachtgevers uit verder te kijken. Anders te denken. Zaken in een groter en breder perspectief te bezien. Samen met ons op zoek te gaan naar meer structurele en duurzame oplossingen. Oplossingen die maatschappelijk verantwoord zijn. In het belang van de parkeerders zijn. Een antwoord op hun (latente) wensen en verlangens zijn. Want zulke oplossingen zijn per definitie de beste oplossingen. Ook voor onze opdrachtgevers.