Rob Ebbing

Partner bij Spark

Parkeren was al een onderwerp dat mij tijdens mijn opleiding in 1992 boeide. Al snel werd mij duidelijk dat er door vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen heel veel te winnen was.

Ik ervaar dat het afstemmen van vraag naar en aanbod van parkeerruimte bedrijfseconomisch voordeel oplevert maar kennis vergt van systemen en organisatie. Afhankelijk van het perspectief van de opdrachtgever daagt dit me uit om na te denken over de parkeeropgave en deze in een bredere context te plaatsen. Wat betekent de bereikbaarheid, per auto en fiets, voor de aantrekkelijkheid van een binnenstad, een winkelcentrum of een luchthaven? Voor de klant en voor de exploitant? Met welke systemen, diensten en producten kunnen we tegelijkertijd de parkeerder blij maken en de (parkeer)exploitatie verbeteren?

Om leegstand te voorkomen zijn gebruiksgegevens nodig. De Parkeerbarometer biedt hierbij een kans om te vergelijken en de koers uit te zetten. Een koers die voor de verschillende betrokkenen steeds betere oplossingen binnen handbereik brengt. Oplossingen die financieel verantwoord zijn en die het parkeren iedere keer weer klantvriendelijker maken. Dit is mijn uitdaging en geeft me voldoening.

Contact? Mail mij: robebbing@spark-parkeren.nl