Pieter Delleman

Opgeleid als Sociaal Geograaf heb ik ervaring opgedaan in diverse adviesfuncties op het snijvlak van ruimtelijke ordening, milieu en verkeer & vervoer. Concreet begeleidde ik diverse gebiedsontwikkelingen op het gebied van wonen en werken. Hier ben ik gefascineerd geraakt door het verschijnsel parkeren. Waarom wordt hier alleen met rudimentaire en niet-gebiedsgerichte instrumenten gewerkt? Bij Spark kan ik hier een andere en – in onze ogen – betere draai aan geven. Zodat parkeren meer een kans voor een functie of gebied wordt in plaats van een hoofdpijndossier. Graag denk ik mee in een concreet, innovatief advies. Maar ik help het ook graag te verwezenlijken als project- of procesmanager.

Specialismen:

  • Parkeernormen en hun toepassing
  • Innovatieve parkeerconcepten bij gebiedsontwikkeling
  • Invoering van parkeerregulering
  • Digitaliseren van de parkeerketen
  • Participatie en communicatie
  • Inkoop en aanbesteding van parkeerapparatuur

Tevens ben ik co-auteur van het boek ‘Parkeren en Ruimte’ (ISBN 97 8949 1930 225).

Contact? Mail mij: pieterdelleman@spark-parkeren.nl