Martin Blankendaal

SPARK

Ik heb Verkeerskunde gestudeerd aan de HTS en ben daarna als adviseur parkeren werkzaam geweest bij Ingenieursbureau Amsterdam en Twynstra Gudde; sinds begin 2007 werk ik bij Spark.

Naast mijn ruime ervaring als adviseur parkeren ben ik auteur van de brochure “Mechanische parkeersystemen” die is uitgegeven door het CROW en lid van de normcommissie en (mede-)auteur van “NEN 2443 – Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages” die is uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut. Tevens ben ik co-auteur van het boek “Parkeren en Ruimte” (ISBN 97 8949 1930 225).

Mijn functie is adviseur parkeren, en als dusdanig ben ik met name actief aan de ontwikkelkant van het parkeervak. Eén van de leukste kanten daaraan is om opdrachtgevers inzicht te bieden in de gevolgen van de keuzes die gemaakt kunnen worden voor zowel de korte termijn (de realisatie) als de lange termijn (exploitatie, beheer en onderhoud).

Specialismen:

  • mechanisch parkeren
  • het opstellen van parkeerbalansen (analyse parkeerbehoefte op gebouw- of gebiedsniveau)
  • ontwerptoetsen (beoordeling ontwerp parkeervoorzieningen)
  • ontwerp van parkeervoorzieningen
  • inpassings- en massastudies
  • analyse financiële haalbaarheid/parkeerexploitatie
  • parkeerapparatuur

Contact? Mail mij: martinblankendaal@spark-parkeren.nl