Eric Stuyfzand

Parkeren gaat over mensen: hun voorkeuren, vooroordelen, gewoonten en gevoelens. Voor veel mensen is het kunnen parkeren van de auto dicht bij hun huis of bestemming belangrijk. Al jaren geleden tekende de Vlaamse schrijver Louis Verbeeck al eens op: “Welvaart is een auto hebben. Welzijn is er een parkeerplaatsje voor vinden.”

Welvaart en mobiliteit gaan hand in hand. Hoe welvarender men is, hoe meer mobiel. Maar de vanzelfsprekendheid om dat met de auto te doen zal langzaam verdwijnen. Het eerst in de steden waar niet alleen de ruime ervoor ontbreekt, maar waar vooral goede alternatieven voorhanden zijn. Wie daar eenmaal aan went, zal zien dat minder auto’s onze leefomgeving beter maakt. Meer groen, meer verblijfsruimte maakt mensen gelukkiger. Gaat de auto helemaal weg? Natuurlijk niet. Daarvoor voorziet deze te veel in een behoefte om je comfortabel en in je eigen cocon te kunnen verplaatsen.

Maar de balans verschuift en dat is goed. Daaraan draag ik graag bij. Bijvoorbeeld bij bestuurlijke advisering, door het vertalen van beleidsambities naar concreet uitvoerbare plannen en vooral in gesprek daarover met belanghebbenden die ermee te maken krijgen. Want parkeren gaat over mensen.

Specialismen:

  • visie en beleidsontwikkeling bij mobiliteit en parkeren
  • organisatie van de uitvoering
  • inkopen en aanbesteden
  • Parkeermonitor

Contact? Mail mij: ericstuyfzand@spark-parkeren.nl