Wie zijn klant kent heeft de toekomst

Screenshot_Spark_Whitepaper_Wie_zijn_klant_kent

‘Wie zijn klant kent heeft de toekomst. Kan verleiden met een passend aanbod. Big Data is het sleutelbegrip in de marketing. Dat gaat ook gelden voor parkeren, want het is zeer aannemelijk dat het koppelen van parkeerdata aan andere gegevens (bijvoorbeeld winkelareaal, het weer, parkeertarief, betaalmogelijkheden, bereikbaarheid, maar ook andere gegevens waarvan we nu het nut nog niet inzien) tot verrassende inzichten leiden.’

Lees het volledige artikel ‘Wie zijn klant kent heeft de toekomst’ uit onze whitepaper.

In onze whitepaper ‘Parkeerdata, een wenkend perspectief’, breken wij een lans voor veel meer aandacht voor informatievergaring en informatieontsluiting over parkeren. De whitepaper is opgebouwd uit verschillende artikelen die allen vanuit een ander perspectief de noodzaak van goede informatie belichten:

• Parkeren gaat over mensen
Wie zijn klant kent heeft de toekomst
• Digitalisering – what’s in it for ‘de parkeerder’
• Meten is weten; waarom goed parkeerbeleid zonder informatie niet kan
• Revenu management; zonder goede informatie bereik je niks

Alle artikelen inzien? Download gratis de volledige whitepaper.