Wie wil er straks in de trein zitten? – Parkeren in het nieuwe normaal

Door Eric Stuyfzand

Het huidige parkeerbeleid kenmerkt zich door efficiënt omgaan met en beperken van ruimte en kosten voor parkeren. Maatregelen als betaald parkeren, mobiliteitsmanagement en stimuleren van andere vervoerswijzen dan de auto, beogen dit te bereiken.

Natuurlijk weet niemand hoe lang de coronapandemie onze samenleving en ons verplaatsingsgedrag zal beïnvloeden. Maar nadenken erover kan wel. Ten eerste is daar de 1,5-metersamenleving, we houden afstand van elkaar. Ten tweede is er de impact van krimp van ons BBP als gevolg van de maatregelen.

Het eerste zou nog wel eens grote gevolgen voor autogebruik en parkeren kunnen hebben. Door de 1,5-metermaatregelen zullen veel minder mensen van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. De feitelijke capaciteit van het ov loopt zodoende sterk terug. De afgelopen weken hebben velen het thuiswerken geleerd en de voordelen ervan ervaren, dat zal zeker een beperkend effect op mobiliteit hebben. Gelukkig hebben we op veel plaatsen een goed fietsnetwerk en komt de zomer eraan. Maar de auto zal de komende tijd meer dan ooit het preferente vervoermiddel worden.

Het functioneren van onze economie (en daarmee onze welvaart) is van grote invloed op mobiliteit. We kunnen ons herinneren dat er vanaf 2011 als gevolg van de economische crisis minder filedruk was. Maar zodra de economie aantrekt, neemt de mobiliteit toe en (ondanks meer infrastructuur) de filedruk. Hoe lang het duurt voordat de economie weer aantrekt, weten we niet. Wel dat alle overheden maatregelen nemen om dat zo snel mogelijk tot stand te brengen.

De geschiedenis leert ook dat de auto belangrijk is voor mensen. De groei van autobezit ging door, zelfs na de crisis van 2010. En al die auto’s zijn er nu en ze verdwijnen niet op korte termijn, ook al doet de economie het minder.

Alles bij elkaar lijkt het me niet uitgesloten dat, als over een paar maanden de 1,5-metersamenleving tijdelijk het nieuwe normaal zou worden en we ons leven stap voor stap weer oppakken, we rekening moeten houden met een relatief toenemend autogebruik. Of dat, de veranderende economische omstandigheden en het vaker thuiswerken in aanmerking nemend, per saldo tot meer verkeer en parkeerdruk leidt, zal de tijd uitwijzen. Maar als ik naar de geschiedenis kijk, zou ik eerder rekening houden met meer dan met minder vraag naar parkeerruimte.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE