Wat wordt de parkeerbeheertrend van 2020?

Dat is voor de nieuwste editie van Parkeer24 magazine de vraag voor het Parkeerpanel. Collega Rob Ebbing geeft zijn visie hierop.

Foto: Spark, P+R Utrecht Science Park

Hoe kan iets simpels als parkeren nou complex zijn? Niet zelden reageert mijn omgeving ronduit verbaasd over wat er zoal komt kijken wanneer zij iets langer dan gebruikelijk nadenken over parkeren. De markt wordt volwassen, de tijd van een beheerder op een klapstoel met een vetlerentas bij de inrit ligt inmiddels jaren achter ons, realiseert men zich al snel. 

Ook wordt het belang van een goede autobereikbaarheid onderkend en ervaart men dat in toenemende mate de kwaliteit van de openbare ruimte hieronder lijdt. Om hier een mouw aan te passen is het logisch dat steeds vaker gebouwde, kostbaardere parkeervoorzieningen worden gerealiseerd, ten opzichte van het parkeren langs de openbare weg. Dat deze ontwikkeling de (her)ontwikkelingen van de stad afremt en – bij de huidige parkeervergunningtarieven – het financiële resultaat van de parkeerexploitatie onder druk zet, dringt inmiddels door.

Dit inzicht zet aan om voorafgaand aan het bouwen eerst beschikbare (rest)capaciteit te gaan benutten. Met data-analyse en yield management slagen we hierin al aardig. En wanneer dit niet helemaal volstaat om een ontwikkeling op gang te brengen, wordt een voorschot genomen op de toekomst door succesvol met nieuwe mobiliteitsconcepten een neerwaartse bijstelling van parkeernormen te motiveren. Wanneer ik hierbij schets dat het elektrisch rijden de druk op het parkeerareaal flink verhoogt omdat de mogelijkheid tot dubbelgebruik afneemt, dringt bij mijn toehoorder door dat het zijn van parkeerconsultant een relevant, breed en uitdagend vak is.

Gelukkig ziet ook de overheid, als veruit de grootste exploitant, in dat het in goede banen leiden van haar parkeeropgave in toenemende mate de beschikbaarheid van parkeerdata en de inzet van specialisten met vakinhoudelijke kennis vergt.

Bovenstaande visie is ook te lezen op de website van PARKEER24

Contact
Meer weten over parkeerbeheer, exploitatie, bouwen of beter benutten of het gebruik van parkeerdata? Of heeft u een andere vraag op het gebied van parkeerexploitatie? Klik hier voor meer informatie of neem vrijblijvend contact op met specialist Rob Ebbing via robebbing@spark-parkeren.nl of via 070 – 31 77 005.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE