Wat worden de trends in 2020?

Wat kunnen we in 2020 verwachten op het gebied van parkeren en mobiliteit? Collega Ed van Savooyen geeft zijn visie in het ‘Trendboek Mobiliteit 2020’ uitgegeven door Acquire Publishing.

Foto: Spark

‘Meer aandacht voor duurzaam parkeren en de fiets’

Er komt meer aandacht voor duurzaam parkeren en voor het parkeren van de fiets. Dat voorspelt Ed van Savooyen van Spark. “Het besef daalt steeds breder in dat we het succes van het fietsen in Nederland ook moeten vertalen naar goede fietsparkeervoorzieningen.”

Tekst: Jan Willem Kerssies (Acquire Publishing)

Duurzaam parkeren kun je bekijken vanuit twee niveaus, vertelt Van Savooyen. “Het verduurzamen van de verplaatsing en de verduurzaming van het parkeerproduct. Bij het eerste gaat het vooral om de keuze in vervoersmiddelen of over het verduurzamen van de vervoersmiddelen. Als je verplaatsingen wil verduurzamen moet je elektrisch vervoer en andere modaliteiten zoals lopen, fiets en openbaar vervoer stimuleren.” Spark is door de drie noordelijke provincies gevraagd om duurzaam parkeerbeleid uit te stippelen. “We hebben de opgave gekregen om duurzaam parkeerbeleid te creëren gericht op CO2-reductie. Door andere modaliteiten en elektrisch vervoer te stimuleren kan er snel veel winst behaald worden op het gebied van CO2-reductie.” Gemeenten moeten zelf ook het goede voorbeeld geven, zo vindt Van Savooyen. “Bijvoorbeeld door handhavers zoveel mogelijk op een duurzame manier te laten verplaatsen.”

Bij de verduurzaming van het parkeerproduct gaat het om de parkeervoorziening zelf. “We moeten kritisch zijn op het ruimtebeslag, de verschijningsvorm van de parkeervoorziening en alle bijbehorende beheerprocessen om de voorziening op orde te houden. Daarnaast merk je dat voor garages circulair en modulair bouwen steeds belangrijker wordt. Een parkeergarage moet mee kunnen groeien met de vraag naar parkeercapaciteit, bij zowel meer als minder vraag.” Bij straatparkeren is het gebruikte materiaal van belang, zo vindt Van Savooyen. “Het liefst met een zo’n hoog mogelijke absorptie zodat het water makkelijk weg loopt bij hevige regenval.”

Het thema fietsparkeren is al een trending topic an sich, zo merkt Van Savooyen. “Het besef daalt steeds breder in dat we het succes van het fietsen in Nederland ook moeten vertalen naar goede fietsparkeervoorzieningen.” Grote aantallen fietsen verstoren het straatbeeld, dat geldt ook voor plaatsen zoals winkelgebieden en binnensteden. Dat vraagt om gericht beleid. Van Savooyen: “Het borgen van de realisatie van goede fietsparkeervoorzieningen zien we nu steeds vaker terugkomen in parkeerbeleid. Zowel van gemeenten als van private partijen die duurzaam bereikbaar willen zijn. De fiets- en de autoparkeeropgave zijn aan het samensmelten”, aldus Van Savooyen.

‘Het zal een kwestie van tijd zijn voordat we de fiets ook aan een
persoon kunnen koppelen’

Alleen het bergen van fietsen is voor een bouwbesluit niet meer voldoende, zo stelt Van Savooyen vast. De fiets moet veilig bij de woning opgeborgen kunnen worden, maar het voertuig moet vooral goed bereikbaar zijn. “Dat je de fiets snel kunt pakken, dat hij voor het grijpen staat. Bij bestemmingsfuncties moet de fiets vooral veilig achtergelaten kunnen worden. Zorgvuldige locatiekeuze, gecombineerd met de juiste
voorzieningen om veilig een fiets te stallen. Met een oplaadmogelijkheid zodat we van de volledige actieradius van een fietsaccu kunnen genieten”, zo zegt Van Savooyen. De roep om ‘handhaving’ dient zich aan om gewenst gedrag te stimuleren. Van Savooyen: “Het zal een kwestie van tijd zijn voordat we de fiets ook aan een persoon kunnen koppelen zodat daarmee meer beheerinstrumenten ter beschikking komen.”

Beter benutten
Van Savooyen hoopt dat er in 2020 beter gekeken wordt naar wat er al is. “Onder het mom beter benutten. Het is nog altijd verbazingwekkend hoe makkelijk we voorbijgaan aan hetgeen wat er al is. En dus toch maar weer nieuwe parkeercapaciteit toevoegen bij nieuwbouw- en transformatieprojecten. Terwijl de bestaande parkeercapaciteit nog ruimte genoeg biedt.” Hij begrijpt dat het soms makkelijker gezegd dan gedaan is. “Ik snap de complexiteit, want je zult dan meer zaken moeten ‘regelen’ dan tot nu toe het geval is. Je moet weten wat de bezetting van het parkeerareaal is en door wie die bezet wordt. Je moet ‘in control’ zijn, data verzamelen, analyseren en de informatie ook beschikbaar stellen aan derden. Zodat zij hun klanten toe kunnen laten op ‘jouw’ parkeerplaatsen onder jouw voorwaarden. Daarvoor is de regierol pakken noodzakelijk. Het vraagt om een eenduidig beleidskader. Wie willen we waar, op welk moment en in welke omvang faciliteren.”

Dit artikel is gepubliceerd in het ‘Trendboek Mobiliteit 2020’ van Acquire Publishing. En ook te lezen op de site van Parkeer24.

Vragen of opmerkingen over deze trends? Laat het weten aan Ed van Savooyen.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE