Blog: Wat viel er te beleven tijdens het EPA Congres in Berlijn?

Voor de 17de keer hield de European Parking Association (EPA) haar tweejaarlijkse congres. Een record aantal van 546 deelnemers vanuit Europa en ver daar buiten kwam drie dagen samen om inzichten, ontwikkelingen en sociale contacten te delen. En als altijd om te vernemen wie er in de prijzen bij de EPA Awards waren gevallen. Nederland zond – na gastland Duitsland – de meeste afgevaardigden af naar het congres, dat overigens gecombineerd werd met de Duitse vakbeurs Parken die los van het congres te bezoeken was en ruim 2.200 bezoekers trok.

Door Ernst Bos (Spark)

Voor de regelmatige bezoeker verschilde de opzet van het EPA congres niet wezenlijk van eerdere edities. Een ruime variëteit aan sprekers behandelde een even grote variëteit aan onderwerpen, waarbij de grote verschillen tussen de Europese landen zich nadrukkelijk manifesteerden.

Zo werd duidelijk dat de prachtige Poolse stad Krakau worstelt met een praktijk en landelijke wet- en regelgeving die herkenbaar is voor een ieder die parkeren aan het eind van de vorige eeuw in Nederland nog op zijn netvlies heeft.
Digitalisering was één van de topics die meermalen aan bod kwam, hoewel het onderwerp vaak bleef hangen op het niveau van een nieuwe app met informatie of een klein onderdeel van het hele brede vakgebied parkeren.
Mooi was de keuze van de organisatie om ook een thesis van een Europese student aan bod te laten komen. Een initiatief dat navolging verdient.

Parkeeradviesbureau_Spark_parkeren_EPA_Congres_Berlijn_2015

Alles overziend blijft toch weer de vraag of er niet meer in had gezeten. Wat meer diepgang en wat minder presentaties van sponsors op het podium. En ja, natuurlijk is het interessant om te zien en horen wat de rest van Europa beweegt. Maar de vraag is wel of ideeën om het draagvlak onder de bevolking voor parkeerautomaten te verhogen het moet winnen van echte innovatie.

De final statement van het congres (zie www.europeanparking.eu) sluit af met het volgende citaat:
The world is moving so fast these days that the man who says it can’t be done is generally interrupted by someone doing it.”

Dat we ons er dus goed bewust van zijn dat we vooruit moeten kijken. Het heft in eigen hand moeten nemen. Moeten innoveren en niet blijven hangen in oude gewoontes. Een mooi en actueel citaat van Elbert Hubbard dus. Toch werkt het bevreemdend als je weet dat Hubbard leefde van 1859 tot 1915 en je je tijdens het congres regelmatig in de vorige eeuw waande.

We gaan zien wat het 18de EPA congres ons brengt dat van 20 tot 22 september 2017 in Rotterdam wordt gehouden.