Publicatie ‘Parkeren en ruimte’

Publicatie Parkeren en ruimte

Publicatie Parkeren en ruimte

Het realiseren van parkeren is in de praktijk vaak een strijd binnen een gemeentelijke organisatie en tussen gemeente en externe stakeholders. En dat is jammer. De vraag is hoe wij het parkeervraagstuk in ruimtelijke ontwikkelingen leuker kunnen maken en deze sneller in betere oplossingen laten resulteren. Het antwoord is kennis. Onlangs verscheen daarom de publicatie ‘Parkeren en ruimte’ als onderdeel uit de reeks ‘Ruimtelijk Relevant’ van Berghauser Pont Publishing. Spark heeft hiervoor de volledige inhoud verzorgd.

Bij de inschatting en realisatie van de parkeeropgave zijn diverse partijen betrokken. Met ieder hun expertise en vooral ook belangen. Dit boekje biedt in een notendop en in begrijpelijke taal de basis van parkeren in al haar facetten geplaatst in een ruimtelijk kader. Hiermee ontstaat er een level playing field voor wat betreft kennis waardoor de parkeervraag binnen ruimtelijke ontwikkelingen beter kan worden ingevuld en het proces vooral ook veel leuker kan worden.

Parkeren en ruimte geeft inzicht in de verschillende rollen en belangen die om de hoek kijken bij het parkeervraagstuk, maar biedt ook praktische handvatten voor de verdere uitwerking. Zoals: hoe kan de parkeervraag berekend en gefaciliteerd worden, hoe reguleren wij het gebruik en welke wettelijke kaders zijn van toepassing op parkeren? De vele soorten parkeervoorzieningen en hun toepassingsmogelijkheden worden beschreven, maar ook financiële aspecten en toekomstige ontwikkelingen worden benoemd. Aan bod komt ook de parkeerexploitatie en de organisatie; de relevante aspecten die zorgen dat de fysieke parkeervoorzieningen bij blijven dragen aan een leefbare en bereikbare omgeving.

Bestel het boekje ‘Parkeren en ruimte’.

Nieuwsgierig? Open de Sneak preview.