Parkeren en mobiliteit op een universiteitscampus

Josja van der Veer, directeur Facilitaire Campus Organisatie (FCO) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Karel Stegenga, directeur Facilitair Bedrijf VU medisch centrum (VUmc) en Jan-Paul Paardekooper van het gezamenlijke Parkeerbedrijf nemen het eerste exemplaar van het boek ‘Parkeren en mobiliteit op een universiteitscampus’ in ontvangst van Rob Ebbing en Ernst Bos van Spark.

Om anderen te inspireren het parkeren integraal te benaderen en bedrijfsmatig te organiseren heeft Spark het boek ‘Parkeren en mobiliteit op een universiteits­campus’ uitgegeven. Het boekje geeft niet alleen inzicht in de wijze waarop VU en VUmc omgaan met de parkeeropgave binnen de campusontwikkeling, ook de Universiteit Utrecht en TU Eindhoven komen aan bod.

Universiteiten, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen beschikken vaak over omvangrijke grond- en vastgoedposities die goed bereikbaar moeten zijn voor patiënten, bezoekers, studenten en medewerkers. In de loop der jaren is sprake van steeds meer verdichting en worden gedateerde gebouwen herontwikkeld. Voor een aantrekkelijk verblijfsklimaat op de campus resteert daarom steeds minder ruimte voor parkeervoorzieningen. De oplossing wordt deels gevonden in een actief mobiliteitsbeleid dat het gebruik van de auto beperkt en het gebruik van OV en fiets bevordert. Toch valt niet te ontkomen aan de bouw van parkeervoorzieningen voor de auto en in toenemende mate de (brom)fiets. Ontwikkelingen waardoor de kosten van parkeervoorzieningen sterk toenemen.

Spark, adviesbureau op het gebied van parkeren, begeleidt organisaties vanaf strategische planvorming, het opstellen van het bedrijfsplan tot en met het daadwerkelijk opzetten van de uitvoerende parkeerorganisatie. Spark richt zich bij het vinden van de beste parkeeroplossingen daarbij steeds op de eindgebruiker, de parkeerder.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Spark op 070-3177005 of via info@spark-parkeren.nl

Screenshot zorgboek

Boek ‘Parkeren en mobiliteit op een universiteitscampus’