Blog: Parkeerexploitatie en de Wet Markt en Overheid

De overheid is verantwoordelijk voor het maken van (parkeer)beleid in het publieke domein. Dit stelt gemeenten in staat om bijvoorbeeld te sturen op het gebruik van de auto als vervoermiddel naar de binnenstad. De auto is er welkom, zo lang dat bij een leefbare stad past. Binnen het gemeentelijk parkeerbeleid is ruimte voor private partijen voor eigendom en exploitatie van parkeervoorzieningen.

Door Rob Ebbing (Spark)

Foto: Pascal Blanchet

(On)gelijk speelveld
Parkeergarages worden in de regel gerealiseerd als gevolg van parkeerbeleid. Beleid dat er op gericht is om de openbare ruimte te ontlasten van de parkeerbehoefte die ontstaat als gevolg van bijvoorbeeld nieuwbouw ontwikkelingen. Omdat aan parkeerruimte in een parkeergarage meer kosten zijn verbonden dan aan parkeerruimte langs de openbare weg, is hier een niet weg te nemen ongelijkheid.

Compensatie
Om ontwikkelingen toch op gang te brengen, wordt deze ongelijkheid bij de realisatie van gebouwde parkeervoorzieningen niet zelden op een of andere wijze (deels) gecompenseerd. Bijvoorbeeld via de grondkosten of een bijdrage in verwachte aanloopverliezen. Zo ontstaat een gelijker speelveld voor het parkeren in een parkeergarage en langs de openbare weg. Dit sluit aan bij het beleid om het blik van de straat te krijgen. En met het gevoerde beleid van de afgelopen decennia waarin parkeertarieven zich boven trendmatig ontwikkelden, zijn parkeergarages inmiddels gewilde beleggingsobjecten geworden. Wie had dit durven dromen?

Winstoogmerk
Private exploitanten onderscheiden zich van de overheid onder meer door hun winstoogmerk. Dat stimuleert om de exploitatie te optimaliseren. Dat is goed. Zij zien zich beschermd door de Wet Markt en Overheid die er op toe ziet dat er een gelijk speelveld is. Dat is ook goed. Minder goed is het wanneer private exploitanten deze Wet aangrijpen in een poging hun resultaat te verbeteren. De Wet beschouwt garage parkeren wel en straatparkeren niet als een economische activiteit. En bij de toepassing van de Wet wordt uitgegaan van een perfecte markt. En de parkeermarkt blijkt, net als vrijwel alle andere markten, niet perfect te zijn.

Toepassing Wet Markt en Overheid
Ondanks dat in het verleden gebruik is gemaakt van steun om ontwikkelingen op gang te brengen en een onverwacht sterke groei van de parkeertarieven de verwachte resultaten hebben vergroot, wordt in het streven naar verdere verbetering van het exploitatieresultaat steeds vaker ook geprobeerd gebruik te maken van de Wet. Dan treffen gemeente en exploitant elkaar voor de rechter. Dat mag, want daar hebben we een rechter voor. Maar het zorgt misschien ook voor heroverweging die de verdere ontwikkeling van de private parkeermarkt zal vertragen. En dat lijkt mij toch niet de bedoeling.

Deze blog is ook gepubliceerd op de website van het onafhankelijke informatieplatform Parkeer24

Heeft u een vraag of opmerking naar aanleiding van deze blog? Neem contact op met specialist Rob Ebbing via robebbing@spark-parkeren.nl of bel naar 070 – 3177 005.

Op de hoogte blijven? Volg ons op Twitter LinkedIn
Of meld je (gratis) aan voor Update