Meer gereguleerd parkeren onvermijdelijk?

De afgelopen maanden had ik veel bijeenkomsten over parkeren met bewoners in de randstad. De parkeerdruk stijgt en men kan de auto niet goed kwijt. Dat roept emotie op. Gereguleerd parkeren lijkt onvermijdelijk. 

Foto: Spark

Door Eric Stuyfzand (Spark)

De afgelopen maanden had ik veel bijeenkomsten over parkeren met bewoners in de randstad. De parkeerdruk stijgt omdat er meer auto’s en bedrijfsbusjes komen. Maar ook omdat er ruimte nodig is voor meer woningen, of andere voorzieningen. Ik ervaar dat voor veel mensen het nog steeds belangrijk is om de auto in de buurt van de woning kwijt te kunnen. Want een tijd zoeken naar een plaats, een stuk lopen, de angst dat je auto of de inhoud schade oploopt, vinden de meesten niet prettig.

Mensen ervaren goed parkeren als een onderdeel van hun woonplezier

En als parkeren niet lukt omdat een ander drie auto’s voor de deur laat staan, of het bedrijfsbusje van zijn baas, roept dat emotie op. Sommigen komen met ideeën om de laatste meters tot parkeerplaats om te bouwen, anderen willen een parkeervergunning, weer anderen willen vooral alles gratis houden. Duidelijk is dat er iets moet gebeuren om de leefkwaliteit in de steden op peil te houden, zodat niet alleen nu, maar ook over 20 jaar mensen daar met plezier kunnen wonen. En wat betekent dat dan voor parkeren?

Wordt dat vanzelf beter als er minder auto’s komen?
Ik denk het niet. Als de welvaart blijft groeien, komen er eerder meer dan minder auto’s. Zeker als die auto straks elektrisch en veilig is. Voldoende parkeerplaatsen zijn dus nodig, maar dat kost geld en vraagt organisatie. Daarom wordt betaald parkeren misschien onvermijdelijk. Ik merk dat ook acceptatie daarvan groeit.

Wat je ook doet, doe het samen

En dat is het belangrijkste: wat je ook doet, doe het samen met bewoners en andere belanghebbenden in de buurt. Dat levert niet alleen draagvlak, maar ook goede ideeën op! Alleen zo houden we onze steden leefbaar, nu en in de toekomst.

Op de hoogte blijvenVolg ons op TwitterFacebook & LinkedIn