Parkeerdata: informatievergaring & -ontsluiting

In onze whitepaper ‘Parkeerdata, een wenkend perspectief’, breken wij een lans voor veel meer aandacht voor informatievergaring en informatieontsluiting over parkeren.

Het vergaren omdat we daarmee processen beter leren begrijpen, parkeervoorzieningen beter en efficiënter leren beheren en daarmee bijdragen aan een mooiere stad en een beter product voor consumenten. Het ontsluiten omdat we parkeerders veel beter kunnen informeren over de beste parkeerplaatsen die passen bij zijn wensen, zowel thuis (bezit) als op bezoek (gebruik), en daarmee onder andere zoekverkeer terugdringen; maar ook de ontwikkeling van nieuwe parkeerproducten en -diensten stimuleren die ‘het parkeren’ makkelijker maken.

In deze whitepaper treft u verschillende artikelen aan die allen vanuit een ander perspectief de noodzaak van goede informatie belichten:

  • Parkeren gaat over mensen
  • Wie zijn klant kent heeft de toekomst
  • Digitalisering – what’s in it for ‘de parkeerder’
  • Meten is weten; waarom goed parkeerbeleid zonder informatie niet kan
  • Revenu management; zonder goede informatie bereik je niks

Download gratis onze whitepaper.

Foto: Pascal Blanchet