Blog: Geloven we zelf wel in de zelfrijdende auto?

Als we minister Schultz mogen geloven zet Nederland vol in op de zelfrijdende auto en rijdt deze in 2033 in groten getale rond op ons wegennet. En dat niet alleen, we gaan zelfs een voortrekkersrol spelen bij de ontwikkeling ervan! Een mooi vooruitzicht. Er wordt een veelbelovende technologie ontwikkeld, en Nederland kennisland loopt voorop.

Door Martin Blankendaal (Spark).

Foto: Spark

Foto: Spark

Ik herhaal de voordelen nog maar even. Iedereen op de snelweg rijdt op dezelfde korte onderlinge afstand, waardoor de verwerkingscapaciteit enorm toeneemt en het aantal ongevallen en files drastisch afneemt. Een constante rijsnelheid, waardoor emissies van schadelijke stoffen en geluidshinder worden beperkt. Geen ongelukken meer door onoplettende bestuurders met meer aandacht voor WhatsApp dan voor het verkeer. Werken of slapen terwijl we naar ons werk rijden. Smalle parkeervakken in oude parkeergarages worden weer bruikbaar doordat we zelf bij de ingang uitstappen en het parkeren lekker aan de auto overlaten. Natuurlijk moet er nog het nodige worden ontwikkeld en moeten wetten worden aangepast, maar die zelfrijdende auto gaat er komen.

Je zou verwachten dat onze beleidsmakers al volop rekening houden met zijn komst. Dat in iedere toekomstvisie over verkeer en vervoer minimaal een alinea aan zelfrijdende voertuigen wordt besteed. Niet dus. Het Parool kopte recent dat onze hoofdstad nauwelijks is voorbereid op de snelle ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Volgens raadsleden ontbreekt autonoom autoverkeer volledig in de langetermijnplannen van onze hoofdstad.

In april 2015 publiceerden het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving een lijvig stuk over (populair gezegd) rekening rijden en kilometerheffing. Een stuk met een scope die van 2020 tot 2050 loopt, inclusief een paragraaf over toekomstige ontwikkelingen. U raadt het al: geen woord over de zelfrijdende auto.

Het doel van rekening rijden is volgens CPB en PBL het beprijzen van het wegverkeer als middel om files terug te dringen, maar ook om de andere externe effecten van autogebruik te beprijzen, zoals verkeersonveiligheid, emissies van schadelijke stoffen en geluidhinder. Dat zijn dus precies de doelen die ook worden bereikt als de zelfrijdende auto’s over 15 tot 20 jaar in groten getale over ons wegennet rijden. Zo ongeveer halverwege de levensduur van het systeem voor rekening rijden. Ik zal niet beweren dat een ontwikkeling op die termijn de huidige problemen op de weg al kan oplossen; maar het is op zijn minst opmerkelijk dat een evidente ontwikkeling als de zelfrijdende auto hier volkomen over het hoofd wordt gezien.

En dus doemt de vraag op: We zetten vol in op de ontwikkeling van de zelfrijdende auto, maar geloven we er zelf eigenlijk wel in? En als we erin geloven, waarom anticiperen we er dan niet op?

Relevante links:

Op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn.