‘Flexibiliteit bij parkeergarages essentieel’ – Ernst Bos in Parkeer24

Collega Ernst Bos aan het woord in de rubriek ‘Uit het parkeervak’ van vakblad Parkeer24, opgetekend door Peter Bekkering. Lees hieronder het hele artikel ‘Flexibiliteit bij parkeergarages essentieel’ of open de pfd.

De parkeergarage is volgens Ernst Bos de hal van de stad, vergelijkbaar met de hal van een gebouw of een groot huis. Inmiddels is er echter ook een laag bijgekomen. De noodzaak om goed geïnformeerd naar de juiste plek te komen; waar is die hal van de stad?

De noodzaak om goed geïnformeerd naar de juiste plek te komen

De parkeergarage is volgens Spark de hal van de stad, vergelijkbaar met de hal van een gebouw of een groot huis. “Je wordt er welkom geheten en je krijgt de eerste indruk van wat je daarna te wachten staat. Dat gold vroeger vooral in fysieke zin: je moest zorgen dat het er schoon, prettig, heel en veilig was. Dat is tegenwoordig vaak wel in orde, maar tegelijkertijd is het een aspect waar je altijd aan moet blijven werken. Inmiddels is er echter ook een laag bijgekomen. De noodzaak om goed geïnformeerd naar de juiste plek te komen; waar is die hal van de stad? Die noodzaak neemt toe omdat er steeds meer concurrentie komt van private locaties en omdat er steeds meer mogelijkheden zijn om die informatie beschikbaar te maken, denk maar aan de verschillende apps. Ook zie je een duidelijke link met ketenmobiliteit: je kunt met je auto niet meer helemaal tot aan het eindpunt komen. Een optie is dan om je auto aan de rand van de stad te zetten en het OV of een OV-fiets of Car2Go auto te nemen, die je overal kwijt kunt. Dat betekent dat een parkeergarage dus meer een knooppunt wordt voor verschillende vervoersmodaliteiten. Inclusief de daarvoor benodigde voorzieningen.”

VINDBAARHEID
Bos merkt in de praktijk dat ondanks de toegenomen mogelijkheden de vindbaarheid van veel locaties van parkeergarages in TomTom en GoogleMaps nog steeds veel te wensen overlaat. “Dat komt bijvoorbeeld door een naamsverandering die niet is doorgegeven. In mijn optiek is dat basisinformatie die op orde zou moeten zijn. Ook de informatie over de beschikbaarheid van plaatsen in garages is niet altijd accuraat.” Daarnaast komen er nieuwe opties bij: “Je ziet een toename van apps waarmee je parkeerplaatsen van private locaties kunt reserveren bij bedrijven, kantoren of
hotels.” Bos signaleert ook dat mensen anders gaan reizen. “Vroeger zochten de mensen al aan de keukentafel op wat hun reisdoel was en waar de dichtstbijzijnde parkeergarage was. Nu doen mensen dat onderweg door online actuele informatie op te zoeken.” Bos ziet ook dat de sprekende boordcomputer oprukt: “Mensen praten tegen die boordcomputer en vragen het apparaat om een parkeerplaats te vinden. Het apparaat kiest vervolgens de beste keuze gebaseerd op je eigen voorkeur en andere beschikbare informatie.”

INFRASTRUCTUUR ELEKTRISCHE AUTO’S
Een onderschat probleem volgens Bos is de infrastructuur voor elektrische auto’s. “Als in een straat 10 procent van de auto’s elektrisch is en die allemaal tegelijkertijd moeten opladen, vraagt dat per auto een elektriciteitscapaciteit van het net, die gelijk is aan het verbruik van een huishouden voor een week. Datzelfde geldt voor een parkeergarage. Op het moment dat daar in plaats van een paar straks 50 of misschien wel 100 auto’s tegelijkertijd laden, zul je daar de infrastructuur op moeten aanpassen. En inzetten op smart grids.” Een andere ontwikkeling die Bos voorziet is dat signing straks niet ophoudt bij de parkeergarage, maar past stopt bij de individuele parkeerplek: “De navigatie brengt je dan naar parkeerplaats 15 op
etage 4.”

FLEXIBILITEIT
Bij het ontwerp van parkeergarages is flexibiliteit volgens Bos essentieel. “De garage moet qua functionaliteit eenvoudig kunnen worden aangepast aan ontwikkelingen als de opkomst van zelfrijdende of zelfparkerende auto’s, de doorbraak van elektrische auto’s en de grotere variëteit aan voertuigen – denk aan de busjes van de stadsdistributie. Het betekent ook dat schoon, heel en veilig in de toekomst misschien minder belangrijk worden als de zelfrijdende auto of valet parking daadwerkelijk doorbreekt. Belangrijker daarentegen wordt dat de garages steeds meer vrij indeelbaar en dus kolomvrij zijn.” Vanwege de ketenmobiliteit pleit Bos daarnaast voor meer parkeergarages bij stations. “Daarmee vervullen ze dan automatisch die rol in de keten. Wat me vervolgens verbaast is dat bij zulke garages nog te weinig wordt nagedacht over de rol van de fiets. Fietsparkeergarages en autoparkeergarages zijn twee gescheiden werelden en komen nog onvoldoende bij elkaar. Ik pleit ervoor om er integraal naar te kijken en ook in dat opzicht flexibiliteit in te bouwen zodat een garage kan inspelen op een veranderend evenwicht in de ketenmobiliteit.”

Technisch wordt er steeds meer mogelijk, maar de mens zelf is conservatief en weerbarstig

MEER OF MINDER AUTO’S IN DE TOEKOMST
Bos verwacht dat er in de nabije toekomst eerder meer dan minder auto’s zullen komen. Daarmee sluit hij aan bij de visie van mensen zoals Carlo van de Weijer. “Technisch wordt er steeds meer mogelijk, maar de mens zelf is conservatief en weerbarstig. Neem de OV-chipkaart. Dat heeft vanaf de eerste pilot vijftien jaar geduurd voordat het breed geaccepteerd werd. Datzelfde voorzie ik ook bij ontwikkelingen zoals zelfrijdende en zelfparkerende auto’s en zaken als autodelen. Het belangrijkste vind ik dat we in die transitie voldoende flexibel zijn om er steeds op te kunnen inspelen.”

Op de hoogte blijven? Volg ons op Twitter, Facebook & LinkedIn