Differentiëren in parkeertarieven?

Voor het parkeerpanel, een nieuw item in PARKEER24, reageert collega Erwin van Hout, specialist Elektrisch laden en parkeren, op de stelling: Is het een goede ontwikkeling dat elektrische auto’s vanaf 2021 korting krijgen op parkeertarieven? 

Foto: Pascal Blanchet

Als het aan het kabinet ligt, is het binnen twee jaar mogelijk voor gemeenten om te differentiëren in parkeertarieven tussen reguliere en ‘emissieloze’ auto’s. Gemeenten krijgen hiermee extra opties om gereguleerd parkeren in te voeren voor specifieke doelgroepen. Nu is dit binnen het kader van de Gemeentewet niet mogelijk, maar binnenkort wel. Doelstelling van de maatregel is om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren door het stimuleren van de verkoop en het gebruik van elektrische auto’s.

Betwijfeld moet worden of het gaat werken. In een onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is uitgevoerd, voorspellen CE Delft en Revnext dat de toename van het aantal emissieloze voertuigen in de gehanteerde ‘modelstad’ 4 procent kan zijn, bij een korting van 100 procent. Bij een korting van 25 procent loopt dit terug naar 1 procent.

Het effect zal groter zijn in gemeenten met een hoger parkeer- of vergunningstarief, al dan niet opgehoogd voor ‘fossiele’ auto’s; de korting op het parkeertarief is echter een te klein deel van de totale kosten, om de keuze om te laten slaan naar een elektrische auto. Kortom: verwacht geen grote effecten.

Tegelijkertijd is het inmiddels iedereen wel duidelijk: we kunnen niet langer wachten met verduurzamen. Mijn kinderen en hun kleinkinderen wil ik graag een schone(re) wereld doorgeven en de elektrische auto lijkt een belangrijk onderdeel van de noodzakelijke energietransitie. Als het even kan, wordt mijn volgende auto een elektrische. Ook al helpt het differentiëren in de hoogte van parkeertarieven – in het grootste deel van Nederland – dan maar een klein beetje; het draagt nog steeds bij aan verduurzaming. Alle beetjes helpen, toch?

Maar waarom hadden we ook alweer betaald parkeren? Om schaarste te reguleren en parkeerbeleid te voeren: de juiste doelgroepen op de juiste plek, op het juiste moment. Vraag is op welke wijze een gedifferentieerd parkeertarief voor elektrische voertuigen hier een bijdrage aan kan leveren. Ik zie het niet.

Wat ik wel zie, is dat via het parkeertarief andere beleidsdoelen worden nagestreefd. Ongetwijfeld goedbedoeld, maar daarvoor zijn al andere beleidsmaatregelen beschikbaar. De aankoop van elektrische auto’s wordt gestimuleerd door vrijstelling van de wegenbelasting, een beperking van de fiscale bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak, en gesproken wordt over een aankoopsubsidie van € 6.000,–.

Gemeenten die auto’s met een hoge(re) uitstoot uit het centrum willen houden, kunnen een milieuzone instellen. Vervuilende diesels toestaan, maar ze 50 eurocent per half uur meer laten betalen: het voelt halfslachtig.

Op straat wordt het er bovendien ook niet duidelijker op. Het is voor gemeenten al moeilijk genoeg om een – voor iedereen – eenduidig en handhaafbaar parkeerbeleid te voeren. Onderscheid maken in wat voor een auto geparkeerd wordt, maakt deze opgave niet makkelijker.

Met de opkomst van de elektrische auto’s komt er juist een extra parkeeropgave op de gemeente af, in de vorm van het oplaadprobleem. Met name in de overgangsfase naar (overwegend) elektrisch zullen gemeenten de regie moeten nemen bij het voorzien in voldoende en evenwichtig verdeelde laadmogelijkheden, maatregelen die openbare beschikbaarheid vergroten en bijvoorbeeld laadpaalklevers ontmoedigen, en tegelijkertijd het voorkomen van een tekort van ‘fossiele’ plaatsen. Een uitdaging van formaat.

De kans bestaat dat gedifferentieerde parkeertarieven meer verwarring veroorzaken dan dat ze bijdragen aan verduurzaming. In elk geval betekenen ze een verwarring van parkeerbeleid en milieubeleid. Als we serieus zijn met invoering van emissieloze voertuigen, dan ook serieuze maatregelen. Dan weet ik zeker dat mijn volgende auto ook elektrisch is.

Bovenstaande visie is ook te lezen op de website van PARKEER24Alle visies op deze stelling vanuit het Parkeerpanel verschijnen in PARKEER24 nummer 2, april 2019.

Contact
Meer weten over differentiëren in parkeertarieven tussen reguliere en ‘emissieloze’ auto’s? Of heeft u een andere vraag over elektrisch rijden, over passende laadinfrastructuur voor uw gemeente of locaties, en de regulering van het gebruik hiervan?

Klik hier voor meer informatie of neem vrijblijvend contact op met specialist Erwin van Hout via erwinvanhout@spark-parkeren.nl of via 070 – 31 77 005.

Op de hoogte blijven? Volg ons op Twitter LinkedIn
Of meld je (gratis) aan voor Update