Is uw organisatie lean? Doe de QuickScan Betaald Parkeren.

Foto: Spark

Foto: Spark

Huidige marktomstandigheden vergen veranderingen in de organisatie van de parkeeropgave. Is uw parkeerdienstverlening lean georganiseerd?

  • Worden de juiste taken verricht?
  • Bieden we de gewenste dienstverlening?
  • Benutten we de digitalisering?

Deze en gerelateerde vragen zijn te beantwoorden. Wij bieden uw gemeente hierbij de juiste expertise.

Doe de QuickScan Betaald Parkeren
De parkeerdienstverlening stellen wij centraal; de wijze waarop deze is georganiseerd en wordt verricht brengen wij in beeld. Vervolgens onderzoeken wij de verbetermogelijkheden met onze gezamenlijke kennis en ervaring.

  • Wat zijn uw beleidsdoelen?
  • Hoe organiseren wij uw dienstverlening?
  • Op welke manier verbeteren wij uw efficiency?

Resultaten van de QuickScan

  • Röntgenfoto van uw parkeerorganisatie
  • Significante verbeteringen
  • Inzicht in kosten en opbrengsten
  • Optimale parkeerdienstverlening

De resultaten van de QuickScan krijgt u van ons in een beknopt overzicht met aanbevelingen en handvatten om direct aan de slag te gaan. Wij ondersteunen u graag bij eventuele vragen en op uw verzoek bij de begeleiding, implementatie en/of borging hiervan.

Klik op onderstaand boekje om deze in te zien.

Interesse?
Heeft u vragen over deze QuickScan of wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact op via 070 – 31 77 005, via Eric Stuyfzand of via het contactformulier.

Uiteraard borgen wij uw privacy en stemmen in nauw overleg de verwerking van de rapportage met u af.