Parkeren Zoetermeer – Goed parkeerbeheer tegen lage kosten, kan dat?

Foto: Flickr, Zoetnet

Foto: Flickr, Zoetnet

Zoetermeer heeft sinds 2000 betaald parkeren in het centrum. Met een parkeertarief van € 1,30 per uur op straat en de eerste uren gratis parkeren in de parkeergarages, zijn de parkeertarieven voor een stad met de omvang van Zoetermeer relatief laag. Dat wil de gemeente graag zo houden. Rondom het centrum is een blauwe zone ingesteld om parkeeroverlast door centrumbezoekers en werknemers in deze wijken tegen te gaan. De meeste parkeergarages in het centrum zijn particulier eigendom. De gemeente beheert de parkeerplaatsen op straat, en zorgt dus ook voor de uitvoering van het betaald parkeren.

Aanbesteden of inbesteden?
Met ruim 2000 betaalde plaatsen, 2800 in de blauwe zone en ruim 2000 parkeervergunningen, ligt er een omvangrijke beheeropgave voor het straatparkeren. Daarnaast zijn er nog twee kleine betaalde gemeentelijke parkeergarages in het centrum en twee garages waar niet betaald hoeft te worden aan de rand van het centrum die tot de beheeropgave van de gemeente horen. Sinds het begin van het betaald parkeren heeft Zoetermeer het parkeerbeheer uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf. Inmiddels zijn al weer twee contractperiodes achter de rug en de derde is begin 2014 geëindigd. Eind 2013 was het dus weer tijd om de beheeropgave te bezien en ook om te overwegen of uitbesteden nog de beste keuze is. In de afgelopen jaren heeft een aantal andere gemeenten het parkeerbeheer bij een daarvoor opgerichte overheidscoöperatie (Parkeerservice) ondergebracht en ook Zoetermeer heeft deze mogelijkheid overwogen. Daarnaast was er nadrukkelijk de wens dat de medewerkers van de parkeerhandhaving ook inzetbaar moeten zijn voor andere handhavingstaken in de openbare ruimte.

Hoofd van de afdeling Beheer en Onderhoud, Peter de Visser: “Vanuit onze positie als regiegemeente lag het voor de hand om het parkeerbeheer niet zelf uit te voeren, bovendien hebben we goede ervaringen met marktpartijen. Omwille van flexibiliteit wilden we niet op voorhand aan een lange contracttermijn gebonden zijn. Als afdeling zijn we gewend om aan te besteden en weten we dat je de prijs het beste in concurrentie tot stand kan laten komen. Die keuze hebben we daarom ook zo gemaakt”.

Spark heeft de wensen van de gemeente vertaald in een programma van eisen. Dat is zo opgesteld dat de gemeente flexibel is in de omvang en de duur van de opdracht. Ook maakt Zoetermeer optimaal gebruik van de kennis die in de markt aanwezig is. Zo zorgt het parkeerbedrijf straks voor het digitaal loket voor vergunningen en de uitvoering van het betalen met de mobiele telefoon. In het contract is ruimte om op afroep extra medewerkers in te zetten voor andere handhavingstaken naast parkeren. De parkeercontroleurs zijn als BOA beëdigd en zijn zodoende bevoegd daarvoor.

Resultaat
Na een succesvolle aanbesteding is de opdracht gegaan naar parkeerbedrijf P1. De aanbesteding heeft niet alleen gezorgd voor een kwalitatief hoogwaardig pakket van diensten, maar door de open concurrentie ook voor een scherpe prijs waarmee Zoetermeer in dit opzicht tot de best presterende gemeenten behoort. Parkeercoördinator Marius van Galen: “In haar regierol zal Zoetermeer zorgen voor gedegen contractmanagement, want ook na het sluiten van de overeenkomst moet je scherp blijven, is mijn ervaring”. Peter de Visser: “Aanbesteden vraagt om een duidelijke vraagspecificatie. Het opstellen hiervan helpt ook mijn eigen medewerkers om het resultaat van de werkzaamheden en de condities die daarvoor nodig zijn, scherp te krijgen. Het zorgt voor een goed aanbestedingsresultaat en dat hebben we nu. Zo haalt Zoetermeer het beste uit haar rol als regievoerder en de Zoetermeerse burger en parkeerder profiteren hiervan: het beheer goed geregeld en de tarieven laag. Goed parkeerbeheer bij lage kosten? Het kan”.