Parkeren anno 2020: kennis, strategie en beleid

Foto: Spark

Foto: Spark

Parkeren wordt omgeven door veel misverstanden en dilemma’s. Hoe belangrijk is parkeren voor de detailhandel? Is de investering in parkeren noodzakelijk voor particuliere bedrijven en voor gemeenten? Is er een spanningsveld tussen mobiliteit en exploitatie? Wat zijn de effecten van hogere parkeertarieven? De Masterclass ‘Parkeren anno 2020’ helpt u en uw organisatie om te komen tot een goed onderbouwde en duurzame oplossing voor uw parkeervraagstuk.

Parkeren is niet alleen een belangrijke maatregel om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad te beïnvloeden. Het is ook een kostbare investering, zowel voor winkelgebieden en bedrijven, als ook voor gemeenten. Hierom is de juiste kennis van essentieel belang. Parkeerruimte is een schaars goed dat optimaal moet worden ingezet. Dit vereist een zeer professionele aanpak voor zowel de publieke als de private sector.

Wanneer
Erasmus Universiteit Rotterdam, Spark en DTV Consultants verzorgen op 13, 20 en 27 juni 2014 de Masterclass Parkeren anno 2020: kennis, strategie en beleid.

Wie
De Masterclass is bedoeld voor iedereen die (in)direct bij parkeren betrokken is: beleidsmakers, adviseurs, mobiliteitsmakelaars, parkeerexploitanten, projectontwikkelaars en vastgoed investeerders.

Doel
Deze Masterclass biedt deelnemers de benodigde kennis en vaardigheden om te komen tot een goed onderbouwde en duurzame oplossing voor hun parkeervraagstuk. De Masterclass ‘Parkeren anno 2020’ heeft een hoog, analytisch niveau wat deelnemers in staat stelt zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en in te spelen op de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Doordat het blikveld van de deelnemers wordt verbreed, fungeert de Masterclass als ‘eye-opener’ en biedt inzicht in de complexiteit van parkeren.

U kunt hier de folder inzien: Masterclass Parkeren anno 2020.

Locatie
De masterclass vindt plaats in Rotterdam.

Programma
Bekijk het uitgebreide programma van de Masterclass.

Kosten
De kosten zijn € 2.300,- (excl. btw).

Aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de naar de website van DTV Consultants.