Parkeermonitor Leiden: enkele highlights

Foto: Continental Car Parks, Pieter Kers

In september is de parkeermonitor over het eerste half jaar van 2013 aan de gemeenteraad aangeboden. De raad is op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen bij het betaald parkeren en in de blauwe zone. Ook zijn gegevens opgenomen over de beleving van het parkeren uit de stadsenquête. Enkele highlights:

De nieuwe parkeergarage Centrum Morspoort doet het goed, het gebruik ligt in het eerste jaar boven verwachting. Ook de tariefstelling (3de uur gratis) sluit aan op de behoefte, de gemiddelde parkeerduur is meer dan 3 uur.

In het eerste half jaar zijn er 3% minder parkeeruren verkocht op straat, er zijn ook minder parkeerbonnen geschreven dan in 2012, onder andere door het slechte weer in januari en februari. Met 95% is de betalingsbereidheid wel op het gewenste niveau. Opvallend is dat voor het eerst in jaren weer meer parkeerders met muntgeld betalen (nu 42%), in alle automaten kan met pin betaald worden, maar dat gaat vooral ten koste van de chipknip. Het aandeel mobiel betalen is gestegen naar 20%.

Driekwart van de Leidenaren is tevreden over het parkeren in de woonomgeving, zo blijkt uit de stadsenquête. Over het parkeren voor bezoekers is men minder tevreden. Circa de helft van de Leidenaren gaat wel eens met de auto naar het centrum, 80% daarvan vindt binnen 10 minuten een parkeerplaats. Zij parkeren meestal in een garage of bij een betaalde plaats op straat. Circa 5% parkeert gratis, maar moet wel langer naar een plaats zoeken.

De meeste informatie die voor de rapportage is gebruikt, is geautomatiseerd. Het verzamelen van data en samenstellen van overzichten kost weinig tijd en de gegevens zijn betrouwbaar. Zodoende kan Leiden aandacht geven aan interpreteren van de informatie.