NEN 2443: verschillen 2000 vs. 2013

Aanleiding
Na 13 jaar is een herziene versie opgesteld van NEN 2443 – Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages. Deze herziening was nodig om te voldoen aan de huidige eisen en inzichten en aan de toegenomen afmetingen van personenauto’s in Nederland.

Overzicht
Spark heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan deze ‘parkeerNEN’ doordat Ernst Bos en Martin Blankendaal niet alleen hebben deelgenomen aan de normcommissie, maar ook co-auteurs zijn van deze NEN. Spark heeft gewerkt aan een overzicht van de verschillen tussen de ‘oude’ en de herziene NEN 2443. Dit overzicht is nu op onze website te vinden.

Doel
Het doel van dit overzicht is om een ieder die met de eisen uit NEN 2443 werkt, op een eenvoudige manier te laten opzoeken waar een bepaalde eis of passage in de herziene versie van NEN 2443 kan worden teruggevonden.

Toelichting
In onderstaand overzicht worden alle paragrafen uit NEN 2443 versie april 2000 opgesomd en wordt ernaast vermeld in welke paragraaf van NEN 2443 versie maart 2013 de betreffende eisen kunnen worden teruggevonden.

• Een groot deel van de paragrafen is qua titel en nummer niet gewijzigd, maar vooral in hoofdstuk 5 zijn er paragrafen die een andere plaats, naam en/of nummer hebben gekregen.
• Daarnaast is een aantal nieuwe paragrafen opgenomen en zijn diverse paragrafen vervallen, verwerkt in andere paragrafen of verplaatst naar de toelichting.

Het overzicht kunt u inzien door dubbel te klikken op onderstaande tekst:
Document NEN 2443 – verschillen 2000 vs. 2013 

Contact
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft betreffende dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met Martin Blankendaal via telefoonnummer 070 – 31 77 005.