“Betaald parkeren, niet langer nodig”

De toepassing van innovatieve technieken maakt het mogelijk de verdeling van parkeerrechten op een transparante en efficiënte en klantvriendelijke wijze (aan bezoekers) te verzorgen. In combinatie met het eenduidig en transparant maken van alle kosten die met parkeren gemoeid zijn, kan een goede (politieke) afweging plaatsvinden om deze kosten te leggen waar ze gewenst zijn.

Klik op onderstaande afbeelding om de presentatie ‘CBS 2014: Parkeren in Nederland, de inkomstenontwikkeling‘ te openen: