Column: Marktconform bestaat niet

Er zijn van die begrippen die iedereen kent en waarvan niemand zich afvraagt wat de exacte definitie van dat woord is. Daardoor worden zulke begrippen soms in een onjuiste context gebruikt. Onlangs kwam ik bij een van onze opdrachten zo’n begrip tegen. Een begrip dat door onjuist gebruik soms zelfs tot rechtszaken leidt.

Door Michael Fousert (Spark)

Foto: Spark

Marktconform
U heeft waarschijnlijk al een vermoeden op welk begrip ik doel. Ik heb het hier over ‘marktconform’. Al zoekend op het internet naar definities, merk ik op dat marktconform afkomstig is vanuit het vrije marktprincipe: ‘in overeenstemming met de heersende economische principes en regels van de vrije markt (systeem van vraag en aanbod)’ (woorden.org). Zo betaalt u bijvoorbeeld een marktconforme prijs voor een bepaald goed.

Niet teveel afwijken
Wat gebeurt er dan als dit begrip wordt gebruikt in een context waar de vrije marktwerking niet per definitie opgaat? Dan kan dit leiden tot onenigheid tussen verschillende partijen met verschillende belangen. Zo ook als het om parkeertarieven gaat. Parkeertarieven worden namelijk (groten)deels indirect bepaald door het parkeerbeleid van gemeenten die soms, naast parkeren op maaiveld, ook parkeergarages in hun bezit hebben. Wilt u als marktpartij in gemeente X een parkeergarage exploiteren en het parkeren aantrekkelijk houden, dan kunt u niet al te veel afwijken van de tarieven die door gemeente X worden gehanteerd (dit staat namelijk op gespannen voet met het doel geld te verdienen).

Relatief laag
Als u dan, als commercieel exploitant van een parkeergarage, bijvoorbeeld in een contract aangeeft dat voor abonnementen een ‘marktconform tarief’ wordt gehanteerd, dan kan dit het uzelf en de abonnementhouder behoorlijk lastig maken. Vooral als op een gegeven moment wordt besloten de abonnementstarieven flink te verhogen. De vraag daarbij is of de prijzen dan (nog) marktconform zijn.

Wie bepaalt in zo’n geval eigenlijk wat marktconform is?

En: wie bepaalt in zo’n geval eigenlijk wat marktconform is? Abonnementstarieven in door de gemeente geëxploiteerde parkeergarages zijn tenslotte vaak een stuk lager dan de abonnementstarieven in commerciële parkeergarages. Voor gemeenten sluit een relatief laag tarief onder meer ook aan bij het gebruikelijke gemeentelijke streven zoveel mogelijk blik van de straat te halen.

Onduidelijkheid
Waar ik u in dit artikel vooral op wil wijzen is dat het van groot belang is om begrippen in de juiste context te gebruiken. Kan een belangrijk begrip tot onduidelijkheid leiden of op meerdere manieren worden uitgelegd? Leg dan tenminste in een begrippenlijst vast welke exacte definitie ú hanteert. Zo geeft u aan hoe het begrip in de context moet worden opgevat. Denk daarom bij het opstellen van een overeenkomst nog eens aan het voorbeeld uit dit artikel, want in sommige gevallen geldt: marktconform bestaat niet.

De young professionals van Spark publiceren maandelijks een column waarin zij zich binnen het vakgebied parkeren verdiepen in een onderwerp, dat hun (bijzondere) interesse heeft. Bekijk de verschenen columns uit deze serie:

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE