Btw bij parkeren met cameraregistratie: einde van een innovatie?

Foto: Spark

Foto: Spark

Vanaf januari dit jaar brengt de belastingdienst het heffen van parkeergelden op terreinen of in parkeergarages via kentekenherkenning onder het btw regime. Gemeenten hebben dan niet langer het voordeel dat ze geen btw over de inkomsten hoeven af te dragen. De maatregel zou oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven tegengaan maar zorgt er natuurlijk ook voor dat het Rijk geen inkomsten mist.

Door Eric Stuyfzand (Spark)

Het lijkt erop dat dat deze innovatieve manier om parkeergelden te innen hiermee ten grave gedragen wordt. Jammer, want zonder belemmering in- en uitrijden maakt het parkeren comfortabeler. Een fysieke barrière zal nodig blijven om de betaling zeker te stellen. Want als parkeergeld als omzet gezien wordt met de daaraan verbonden btw heffing, kan je geen naheffing meer sturen als iemand zonder betaling uitrijdt. Er is immers geen sprake meer van parkeerbelasting, want btw heffen over belasting kan niet.

Wat nu als je als gemeente wel gerekend hebt op het btw voordeel? Kan je dan nog wat doen? Misschien wel: door in plaats van de registratie bij de in- en uitrit, de registratie bij de aanvang van het parkeren te laten plaatsvinden. Anders gezegd gewoon je kenteken invoeren bij de automaat en betalen bij aanvang van parkeren. Misschien dat het onlangs geïntroduceerde retourpinnen uitkomst biedt om toch achteraf de werkelijk geparkeerde tijd te betalen. Dit laatste kan natuurlijk ook via het groeiend aantal dienstverleners voor mobiel betalen.
Nadeel van deze methode is wel dat je parkeerhandhaving nodig hebt om de niet-betalende klanten van een naheffing te voorzien. Eigenlijk is het daarmee weer hetzelfde als bij straatparkeren. Men moet er dan wel voor zorgen dat de parkeervoorziening publiek toegankelijk is om aan de formele voorwaarden te voldoen. Kortom niet optimaal, maar soms heb je geen andere keuze.

De maatregel maakt overigens wel pijnlijk duidelijk hoe verouderde regels innovatie tegenhouden. Het is maar hoe je ertegenaan kijkt. Als je het aanbieden van parkeergelegenheid beschouwt als een bedrijfsmatige activiteit, is het niet zo gek dat aan de lokale overheid beperkingen worden opgelegd om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Maar tegelijk heerst er een breed gedragen mening dat het verschaffen van parkeergelegenheid iets is dat bij infrastructuur hoort en dus een overheidstaak is. En met of zonder btw heffing wordt de overheid dan toch een concurrent van de markt als zij parkeervoorzieningen exploiteert. In veel gevallen verlieslatend omdat de prijs die voor het parkeren acceptabel geacht wordt, niet de kosten van de voorziening kan dekken. Om dan niet in strijd te komen met de wet Markt en Overheid, wordt de parkeervoorziening beschouwd als dienst van algemeen economisch belang (DAEB).

Het stelsel van belastingheffing op auto’s gaat veranderen. De staatssecretaris broedt hier nog op. Misschien dat de langgekoesterde wens tot variabilisatie van autokosten ook naar parkeren doorwerkt. Wegenbelasting en BPM omlaag, variabele kosten omhoog. Dus ook parkeren, zodat het bedrag dat men voor parkeren betaalt, meer de werkelijke kosten benadert. Dat zou de exploitatie van parkeervoorzieningen echt helpen en tot een beter parkeerproduct leiden. Dan kan parkeergeld heffen met kentekenherkenning misschien toch nog blijven.

http://www.pin.nl/ondernemer/retourpinnen/voorwaarden-retourpinnen
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/rijksbelastingen/nieuws/btw-bij-parkeren-met-cameraregistratie