Brochure Spark-Ecorys ‘Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan?’

Hoe de behoefte aan parkeerplaatsen te bepalen, is een vraag die bij nagenoeg elk nieuwbouwproject aan de orde komt. Parkeernormen vormen vaak het vertrekpunt bij de beantwoording van deze vraag. Maar er is een betere manier die ertoe leidt dat er niet te veel parkeerplaatsen worden gebouwd, met extra kosten en leegstand tot gevolg. Parkeernormen vormen daarbij niet het vertrekpunt, maar het toetsingskader.

Ecorys en Spark, twee bureaus met veel ervaring op dit terrein hebben samen het initiatief genomen voor de brochure ’Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan?’.

Wij hopen dat het u inzicht verschaft en vooral inspireert om goed na te denken over voldoende parkeerplaatsen, ruimtelijke kwaliteit én een haalbaar plan.

Klik op onderstaande brochure om deze in te zien.

Screenshot2