Is PEX de nieuwe GREX?

Leeg parkeerdek_Spark

Door Ernst Bos (Spark)

De kranten staan er de afgelopen tijd bol van. Gemeentes die worstelen met hun grondexploitatie. De accountant die de jaarrekening van Amersfoort niet goed wil keuren zolang er onduidelijkheden bestaan over de grondwaarde van Vathorst. Gemeentes die de kosten nog even doorrollen naar betere tijden en gemeentes die de volledige zure appel nu doorbijten. Vele honderden miljoenen aan grondwaardes moeten opnieuw bezien worden.

De vraag is steeds of de investeringen ooit nog terugverdiend worden. Is er slechts sprake van conjuncturele tegenwind, of van een structureel gewijzigde vastgoedmarkt? Velen denken het laatste. In ieder geval andere winkels en minder kantoren. En dus andere grondwaardes en daarmee zijn ingrepen in de grondexploitatie onontkoombaar geworden.

Als winkels en kantoren anders en vooral minder gebruikt en bezocht worden, kan het niet anders zijn dat ook de parkeerexploitatie van vele gemeentes daaronder zal lijden. Ook die zijn immers vaak gebaseerd op een in betere tijden aangenomen parkeerproductie. Maar nu die er niet lijkt te komen zullen de toekomstige kasstromen afnemen en reserves onvoldoende blijken te zijn.

Helaas is dit geen sombere voorspelling van een doemdenker, maar nu reeds gesignaleerde problematiek. Gemeentes die blijken een toekomstig tekort van vele miljoenen te hebben op hun parkeerexploitatie. De vraag is wat daarmee te doen. Doorrollen en wachten op betere tijden, of nu door de zure appel heen bijten? Spannende vragen voor bestuurders met verkiezingen in 2014 op komst.