Betaald parkeren: heeft de politiek een antwoord?

Parkeren is een maatschappelijk vraagstuk. De kosten van het parkeren zijn fors. Enkele miljarden per jaar alleen al op de parkeerplaatsen in het publieke domein.

We eigenen ons voor het parkeren van onze auto, fiets of motor vaak een stukje van die publieke ruimte toe. En soms moet daarvoor betaald worden. Althans, dat denken we. Want we betalen altijd voor parkeren. Ook voor de plaatsen waar niet betaald hoeft te worden óm te kunnen parkeren. En zelfs door mensen die zelf helemaal niets te parkeren hebben. Want de inrichting van de publieke ruimte betalen we als maatschappij.

Onze volksvertegenwoordiging, en dus wijzelf, heeft het over het maximaliseren van parkeertarieven of het betalen per minuut. Goed bedoeld, zeker nodig, maar toch niet meer dan zoeken naar een klein succes. De echte keuze is of een parkeerplaats deel uitmaakt van de publieke ruimte en dan door de maatschappij wordt betaald, of dat wie een stukje van die ruimte voor zichzelf opeist, daar ook zelf voor betaalt. Is een plaats in een stadscentrum net zo duur als een plaats ver daarbuiten? Het is dus goed dat we daar als maatschappij steeds meer vragen over stellen en kritischer over worden. En behoefte hebben aan meer inzichten.

Een gemiste kans voor de politiek in aanloop naar de verkiezingen. Neem geen weerstanden weg met marginale oplossingen maar breng voor eens en voor altijd helderheid in een maatschappelijke opgave. Waar de politiek vervolgens zijn sociale, liberale of welk sausje dan ook over heen kan gieten. Maar daar moeten we de politiek wel bij helpen. Onder meer met inzichten in de werkelijke kosten en opbrengsten (maatschappelijk, economisch etc.) van het parkeren.

Een onmogelijke opgave? Zeker weten van niet! Wij zijn al begonnen, wie doet mee?