Kansen voor de kadernota 2013: doelmatiger parkeerbeheer

Foto: Jasper Haartsen

Foto: Jasper Haartsen

Elke crisis biedt nieuwe kansen. Met de voorbereiding voor de kadernota in volle gang zien de meeste gemeenten zich geconfronteerd met een aanzienlijke ombuigingsopgave. De algemene uitkering staat onder druk, er zijn nieuwe taken vanuit het Rijk op komst en de resultaten van grondexploitatie zijn als gevolg van de malaise in de bouw veel lager dan voorzien. Pijnlijke keuzes dienen zich aan. Wat eerder niet bespreekbaar was, kan nu op de agenda: kijk ook eens naar het parkeren.

Bijna 200 gemeenten hebben betaald parkeren. Soms alleen straatparkeren, soms zijn gemeenten ook eigenaar of exploitant van parkeergarages . Het ligt voor de hand dat bij het zoeken naar een budgetruimte ook naar parkeren wordt gekeken. Het is immers een substantiële inkomstenbron. Geen inkomsten om aan te verdienen zoals vaak zo gemakkelijk wordt beweerd, maar inkomsten om maatschappelijke uitgaven of investeringen te dekken. Vrij besteedbaar, dat wel, de gemeente mag zelf bepalen waar de parkeergelden naar toegaan. Wij denken dat, op zoek naar middelen, het verhogen van parkeertarieven met meer dan de inflatie, zelden een goede mogelijkheid is. Kijk liever naar de kansen op de uitvoeringsorganisatie te stroomlijnen.

De belangrijkste les die wij de laatste jaren geleerd hebben is dat het gaat om de focus van de verschillende uitvoeringsonderdelen op het eindresultaat: een goed parkeerproduct. Wat is nodig om de parkeerder te bedienen en hoe zorg je ervoor dat de uitvoeringsprocessen op elkaar aansluiten en elkaar ondersteunen? Juist omdat bij gemeenten soms verschillende afdelingen met hun eigen prioriteiten stukjes aan het parkeren bijdragen, is het zicht op het eindresultaat niet helder met een minder goed resultaat als gevolg. Onze ervaring leert ook dat de besparingen op de uitvoering substantieel kunnen zijn zonder dat de klant (de burger en de parkeerder) daar nadeel van ondervindt. In tijden waarin de gemeente elk dubbeltje moet omdraaien liggen hier dus juist kansen.