Kansen in krappe tijden: parkeerbeheer kan vaak goedkoper en beter

We moeten allemaal de broekriem aanhalen. Ook gemeenten: de algemene uitkering staat onder druk, er zijn nieuwe taken vanuit het Rijk op komst en positieve resultaten van grondexploitatie zijn er niet meer. Pijnlijke keuzen dienen zich aan. Wat eerder niet bespreekbaar was, kan nu op de agenda: kijk ook eens naar het parkeren.

Bijna 200 gemeenten hebben betaald parkeren. Soms alleen straatparkeren, soms zijn gemeenten ook eigenaar of exploitant van parkeergarages. Het ligt voor de hand dat bij het zoeken naar budgetruimte ook naar parkeren wordt gekeken. Het lente akkoord bevat een forse lastenverzwaring voor de burger. Ook de parkeertarieven verhogen is dus geen goed idee. Gemeenten doen er goed aan hun uitvoeringsorganisatie te stroomlijnen. Daar liggen volop mogelijkheden.

De ervaring leert dat de manier waarop de uitvoering plaatsvindt vaak een gevolg is van keuzen die in het verleden zijn gemaakt. De tijden veranderen en juist nu de broekriem moet worden aangehaald, is het een goed moment om te kijken of wat soms jaren geleden is gekozen en vorm heeft gekregen, nog wel van deze tijd is.

Voorbeeld volop. Zoals de gemeente waar elke week het parkeergeld uit de automaat werd geleegd, maar de hoeveelheid muntgeld was inmiddels veel minder geworden en de eisen aan de verantwoording zijn veranderd. Minder vaak ledigen betekent minder uitvoeringskosten. Voorbeelden zijn er ook bij onderhoudscontracten met leveranciers. Soms jaren geleden vorm gekregen en telkens verlengd. Inmiddels zijn de concurrentieverhoudingen veranderd en de onderhoudskosten gedaald, of blijkt dat de eigen onderhoudsdienst veel meer doet dan oorspronkelijk gedacht werd. Ook de kosten van handhaving zijn vaak substantieel van omvang. Doelmatigheid hier wil zeggen: handhaven daar en waar het nodig is, anders niet.. Het kan veel besparing opleveren.

Gemeenten kunnen samenwerken

Samenwerking tussen gemeenten biedt ook bij parkeren kansen. Denk aan handhaving, maar ook administratieve processen bij uitgifte van vergunningen of invordering van boetes. De belangrijkste les die wij de laatste jaren geleerd hebben is dat het gaat om de focus van de verschillende uitvoeringsonderdelen op het eindresultaat: een goed parkeerproduct. Onze ervaring leert ook dat de besparingen op de uitvoering substantieel kunnen zijn zonder dat de klant (de burger en de parkeerder) daar nadeel van ondervindt. In tijden waarin de gemeente elk dubbeltje moet omdraaien liggen hier dus juist kansen.