Blog: Doemt een nieuw parkeerprobleem op met de scootmobiel?

Als je de bovenstaande vraag stelt aan vakgenoten, dan is meestal wat gelach het resultaat. Reacties als: ‘Waar hebben we het over!’ of ‘Zit je om werk verlegen of zo?’ vallen je ten deel.

Door Ernst Bos (Spark)

Foto: Spark

Foto: Spark

En dat begrijp ik goed. Scootmobielen, maar ook Canta’s en andere brommobielen, worden niet gezien als sexy: ze refereren vooral aan traag en bejaard en niet aan de snelle wereld waaraan we ons graag spiegelen. Het zal zo zijn dat de scootmobiel misschien niet direct ons hart sneller doet kloppen, maar er is wel degelijk sprake van een groeiend probleem. Het aantal scootmobielen is als gevolg van de vergrijzing, maar vooral door de veranderde wetgeving in de afgelopen jaren gegroeid naar zo’n 150.000 stuks en zal naar verwachting in de komende jaren nog verviervoudigen.

De vraag is waarom dat tot problemen zou kunnen leiden. Het antwoord werd me gegeven door de baas van een grote zorginstelling. Scootmobielen leveren steeds vaker problemen op binnenshuis en moeten daarom buiten blijven. Gangen en vluchtwegen zijn niet geschikt om een scootmobiel te parkeren. De brandweer let daar steeds strenger op. Ook omdat het vele plastic zorgt voor een extra brandlast en daarmee voor extra gevaar. En dan gaat het niet alleen om een verpleegtehuis of serviceflat waar gezien de aard van de bewoners er mogelijk een verhoogde concentratie scootmobielen aanwezig is. Daar is het probleem immers manifest en kan specifiek aangepakt worden.

Maar ook in ons dagelijks leven zullen we steeds meer scootmobielen gaan aantreffen. In de gangpaden van de supermarkt, in de foyer van het theater en in de portiek van een appartementencomplex. Allemaal plaatsen die niet per definitie geschikt zijn voor scootmobielen en zeker niet om ze te parkeren.

Het lijkt dus goed dat wij allen ons bewust zijn van een mogelijk probleem. Niet om een probleem te creëren dat er niet is, maar wel om ‘de put nu reeds te dempen waar mogelijk in de toekomst een kalf in kan verdrinken’.

Lees ook mijn blog: Gratis parkeren = ongereguleerd parkeren?

Op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn.