Digitalisering: hot item, maar waar leidt het toe?

Foto: JouwFM

Foto: JouwFM

Door Karmijn de Wit (Spark)

Gemeenten digitaliseren steeds meer van hun diensten. Het doel is om dienstverlening te verbeteren (denk aan het niet meer vragen van gegevens aan burgers die ‘de overheid’ al heeft of waarover men ‘zou moeten (kunnen) beschikken’) en om de uitvoeringskosten te verlagen, kortom om efficiënter te kunnen werken.

Binnen het vakgebied parkeren is digitalisering momenteel (ook) een hot item. Zo deed minister Plasterk onlangs een oproep aan gemeenten om werk te maken van het digitaal kunnen aanvragen van parkeervergunningen. De verkiezingen komen er aan: Ligt hier een kans? Beloont de burger het gemeentebestuur als het parkeren hen makkelijker wordt gemaakt? De ambtelijke organisatie krijgt de kans om aan de slag te gaan met dit boeiende onderwerp.

Het staat niet ter discussie dat digitalisering leidt tot een slankere procesinrichting en het oplossen van onnodige regeldruk voor aanvragers. Een bezoek aan het stadskantoor is niet meer noodzakelijk. Maar zorgt digitalisering voor efficiëntie? Bespaart het kosten? Hebben de medewerkers van publiekszaken minder balieafhandelingen die betrekking hebben op parkeren?

Digitaliseren van het aanvraagproces betekent een eenvoudiger prolongatie, vooral als dit met een automatische incasso gaat. Door het parkeerrecht te koppelen aan het kenteken hoef je geen jaarlijkse vignetten meer uit te geven. Printen, versturen en registreren van waardepapier is overbodig geworden.
Wanneer het mogelijk blijft om zowel via een fysiek loket als een e-loket parkeervergunningen aan te vragen, dienen parkeerders gestimuleerd te worden over te stappen naar de nieuwe aanvraag- en mutatiemethode. Een e-loket waarvan zelden gebruik wordt gemaakt is een fiasco.

Digitaliseren van het vignet heeft meer voordelen: je kunt je vergunning niet meer kwijt raken, veranderen van kenteken als je tijdelijk een ander voertuig hebt kan makkelijk via het e-loket en als een parkeerrecht is verlopen, kan de gemeente dit eenvoudig stoppen. Zorg wel voor een persoonlijke webpagina waarop de gebruiker kan zien welke parkeerrechten hij heeft, of wat de status van zijn aanvraag is.

Dan is er de digitalisering van de handhaving. Gebruik van de scan-auto spreekt tot de verbeelding. Bedenk wel dat dit een omslag in de organisatie vraagt. Op dit moment is het gebruik van de scan-auto alleen bij grote aantallen gereguleerde plaatsen lonend. Maar dat kan de komende jaren misschien veranderen.