De parkeermonitor ontwikkelt zich verder

Parkeren op de Garenmarkt_Leiden_Spark_2014.

In Vexpansie 3 van 2013 staat een artikel over de Leidse parkeermonitor. Leiden gebruikt de parkeermonitor om data van parkeerapparatuur, mobielparkeren, parkeervergunningen, PRIS en andere met parkeren verbonden systemen in te lezen en gestructureerd in een database vast te leggen. Leiden volgt op die manier de prestaties van het parkeren op de voet, bestuur en management zijn er inmiddels aan gewend dat ze snel en adequaat worden geïnformeerd over parkeren.

Door Eric Stuyfzand (Spark)

De belangstelling voor de parkeermonitor is de afgelopen maanden sterk gestegen. Vooral gemeenten hebben hun interesse in de parkeermonitor laten blijken. Inmiddels maken Leiden, Hoorn, Katwijk en Zaanstad gebruik ervan en met meerdere middelgrote gemeenten zijn we in gesprek. Eerder zijn met ParkeerService contacten geweest om data van de daar in beheer zijnde systemen te ontsluiten.

Nieuwe functionaliteit
De groeiende basis van de parkeermonitor gebruiken we voor nieuwe ontwikkelingen. Alle aangesloten gemeenten profiteren daarvan. Een belangrijk deel van de in de database aanwezige informatie is sinds een paar maanden online beschikbaar. Zowel grafisch als in de vorm van download in Excel voor verdere bewerking.

De ontwikkelingen rond open parkeerdata zijn een extra stimulans voor de parkeermonitor. Als eerste stap sluiten we aan bij het NPR format voor aanleveren van statische gegevens van het parkeerareaal. Overigens zijn alle gebruikte formats in de monitor open (zie oranje kader).
Een andere ontwikkeling is de module voor tariefscenario’s. Met gegevens uit de parkeermonitor kunnen we verrassend eenvoudig nieuwe tariefscenario’s doorrekenen. Dat kan voor het hele areaal, alle parkeergarages en straatparkeren. Door de gekozen database-opbouw kan dat ook voor complexe scenario’s met een tarief dat progressief, degressief, of verschillend per dag of dagdeel is.

Gemeenten reageren positief omdat de data van alle parkeersystemen ingelezen kunnen worden en de database eenvoudig te bevragen is. Rapportages worden standaard met Excel gemaakt, zodat de gebruikers er gemakkelijk mee overweg kunnen. Maar de database is ook open voor de andere rapportsystemen. Zo kan een gemeente die bijvoorbeeld Cognos gebruikt, binnen haar eigen rapportagesysteem de gegevens aan de gebruikers beschikbaar stellen.

Parkeerbarometer
De parkeermonitor maakt het gemeenten gemakkelijk om deel te nemen aan de parkeerbarometer. De gegevens zijn (uiteraard alleen met toestemming) een op een te gebruiken. Zo krijgt men niet alleen inzicht in de eigen parkeergegevens, maar ook in hoe die zich verhouden tot andere gemeenten.