Blog: btw op straatparkeren? Tijd voor een andere aanpak!

Begin deze maand deed het gerechtshof in Arnhem uitspraak in een zaak over btw op straatparkeren. In de kern houdt de uitspraak in dat een naheffing niet onrechtmatig is als daarin geen melding over btw wordt gedaan.

Foto: Pascal Blanchet

Door Eric Stuyfzand (Spark)

Eerder al kwam de Hoge Raad tot een gelijk oordeel in een andere procedure. Aan de principiële vraag die ten grondslag ligt aan de vraag wel of geen btw, komt ook deze rechtbank niet toe. Begrijpelijk, maar wel jammer. De behoefte aan woningbouw in stedelijke kernen en de nog steeds toenemende mobiliteit, stelt ons voor de uitdaging ruimte te vinden om onze vervoermiddelen te parkeren of te stallen.

In stedelijke gebieden neemt de druk in de openbare ruimte toe. Dat het parkeren van voertuigen in een gebouw (parkeergarage) een bedrijfsmatige activiteit is, terwijl het parkeren in de schaarse openbare ruimte dat niet is, is een merkwaardige ongelijkheid. Zolang het bij straatparkeren om een belasting gaat, zijn ook de middelen om te sturen in gebruik beperkt. Het leidt tot ongelukkige keuzes: (bijna) gratis parkeren op straat, kostbare ruimte offeren aan vervoermiddelen en kinderen die kunnen spelen in leegstaande parkeergarages zonder zon en groen om zich heen.

Misschien is de btw-zaak door opportunisme van een parkeerder in gang gezet, hij toont wel aan dat de huidige wetgeving voor fiscaal parkeren zijn langste tijd heeft gehad. Hoog tijd voor een nieuwe aanpak. Hopelijk slaan Rijk, provincies en gemeente de handen ineen om hier werk van te maken. Het is hard nodig.

Op de hoogte blijven? Volg ons op TwitterFacebook & LinkedIn
Of meld je (gratis) aan voor Update