Afstudeeronderzoek ‘De parkeernorm die past bij de parkeervraag’.

Yorick van Pelt

‘Momenteel zit ik in het laatste jaar van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling & Klimaatmanagement. Tijdens de opleiding heb ik geleerd hoe de ruimtelijke inrichting van een gebied bij kan dragen aan de kwaliteit en de duurzaamheid van de leefomgeving. Gaandeweg kwam ik erachter dat de voor velen nog onbekende wereld van parkeren hier een relevante bijdrage aan kan leveren.

Begin februari ben ik begonnen met mijn afstudeerstage bij Spark. Tijdens deze stage onderzoek ik de mogelijkheden voor een betere totstandkoming van de parkeernorm voor nieuwbouwprojecten.

Er is veel discussie over de huidige totstandkoming van de parkeernorm, omdat deze vaak niet aansluit bij de daadwerkelijke parkeervraag. Een te hoge parkeernorm heeft een negatieve impact op zowel de omgeving als op de ontwikkeling van (betaalbare) woningen. Daarnaast kunnen te hoge parkeernormen leiden tot een toename van het autogebruik. Te lage parkeernormen kunnen weer leiden tot parkeerproblemen/hoge parkeerdruk.

Een parkeernorm die aansluit bij de parkeervraag is dus van belang bij de ontwikkeling van een kwalitatief hoge en duurzame leefomgeving, die uiteraard goed bereikbaar dient te zijn. Hier draag ik met mijn onderzoek dan ook graag aan bij; de resultaten deel ik eind juni.’

Yorick van Pelt