Parkeertarieven differentiëren naar milieuklassen | Drijvend parkeren

Update 18 is uit en bevat de volgende twee artikelen:

• Parkeertarieven differentiëren naar milieuklassen: substantie of symbool?
• Drijvend parkeren, nieuwe vorm van meervoudig ruimtegebruik

Klik op onderstaande afbeelding om Update 18 in te zien.

Screenshot Update 18