Als de woningnood het hoogst is, is de redding nabij | Nieuwe parkeerkencijfers CROW: Wat is er gewijzigd?

Update 49 is uit en bevat de volgende twee artikelen:

  • Als de woningnood het hoogst is, is de redding nabij
  • Nieuwe parkeerkencijfers CROW: Wat is er gewijzigd?

Klik op onderstaande afbeelding om Update 49 in te zien. Of lees beide artikelen hieronder.

Als de woningnood het hoogst is, is de redding nabij

Als de woningnood het hoogst is, is de deelauto nabij. Het klinkt overtrokken maar niets lijkt minder waar. Met behulp van één deelauto kan voor meerdere huishoudens in de vraag naar automobiliteit worden voorzien. Los van het feit dat autodelen beter is voor het milieu en financiële voordelen voor de gebruiker kent, leidt autodelen ook tot een reductie van het aantal benodigde parkeerplaatsen in een bouwontwikkeling. Is autodelen te mooi om waar te zijn?

In Update 45 is al eerder aandacht besteed aan het onderwerp autodelen. Wij bevelen aan deze artikelen samen te lezen.

Parkeerbehoefte
Iedere bouwontwikkeling gaat gepaard met zijn eigen parkeerbehoefte. Met de inzet van deelauto’s kan (een gedeelte van) de parkeerbehoefte van bewoners gefaciliteerd worden. Dit kan leiden tot een aanzienlijke reductie van het aantal benodigde parkeerplaatsen. De mate waarin deelauto’s ingezet kunnen worden verschilt per situatie.

Deelauto-proof
In algemene zin is het van belang om (contractueel) vast te leggen hoeveel eigen auto’s vervangen worden door de inzet van één deelauto. Bij de inzet van deelauto’s is het ook van belang dat bewoners die gebruik maken van een deelauto, niet in aanmerking komen voor een (eerste) parkeervergunning of -ontheffing wanneer zij toch besluiten een eigen auto aan te schaffen. In andere woorden: het parkeerbeleid van gemeenten moet deelauto-proof zijn.

Kosten
Actueel in de markt van deelauto-aanbieders is het concept dat bewoners in nieuwbouwontwikkelingen ‘gratis’ kennis kunnen maken met deelmobiliteit. Gedurende de eerste jaren zijn de kosten van de deelauto inbegrepen in de huurprijs of in de VvE-bijdrage. Hiervoor kunnen huishoudens bijvoorbeeld één keer per maand gebruik maken van een deelauto. Voor dit gebruik worden dus geen directe kosten in rekening gebracht.Flexibiliteit
Voor ontwikkelingen waarbij (in aanvang) geen deelauto’s worden toegepast is het zeer goed denkbaar dat de parkeerbehoefte in de loop der tijd organisch afneemt. Dit omdat steeds meer bewoners besluiten om de (tweede) auto de deur uit te doen en over te stappen op deelmobiliteit. Dit principe geldt daarbij niet alleen voor deelauto’s die worden aangeboden via een autodeelplatform, maar ook voor het zogenaamde peer-to-peer autodelen waarbij particulieren op eigen initiatief auto’s delen of groepen bewoners samen een auto aanschaffen. Wat deze ontwikkeling voor parkeren betekent is samen te vatten in één woord: flexibiliteit.

Flexibiliteit die zich in dit kader met name uit in de wijze waarop het aantal benodigde parkeerplaatsen gerealiseerd wordt. Bouw geen ondergrondse stallinggarage, maar kies voor parkeerplaatsen op maaiveld of maak gebruik van bestaande parkeercapaciteit. Zoals in een recent gepubliceerd artikel in Trouw belicht werd, kampen veel steden namelijk met deels leegstaande parkeergarages.

Cruciale rol
Is de deelauto de redder in nood voor de grootschalige woningbouwopgave die Nederland te wachten staat? Op dit moment is dit niet met zekerheid te zeggen. Wanneer echter gekeken wordt naar het aantal woningen dat gebouwd moet worden (tot en met 2025 ieder jaar ten minste 80.000 woningen), is het evident dat de deelauto een cruciale rol gaat spelen.

 

Nieuwe parkeerkencijfers CROW: Wat is er gewijzigd?

Het CROW heeft recent aangepaste parkeerkencijfers gepresenteerd. De aanwezigheidspercentages en de fietsparkeerkencijfers waren nog niet beschikbaar toen dit artikel werd geschreven (20 november 2018). De kencijfers van het CROW vormen de basis voor Nota’s Parkeernormen en voor bepalingen van de parkeerbehoefte. Daarom heeft Spark verkend wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige versie uit 2013.

Hoofdlijnen
Op hoofdlijnen is het aantal wijzigingen beperkt. Blijkbaar zijn er sinds 2013 geen wijzigingen in autobezit en -gebruik opgetreden die aanleiding geven tot forse aanpassingen van de parkeerkencijfers, en zijn deze cijfers nog steeds representatief. Voor gemeenten die hun Nota Parkeernormen hebben gebaseerd op de kencijfers uit 2013, is er dus geen dringende noodzaak om deze te actualiseren vanwege de nieuwe parkeerkencijfers. Er kunnen uiteraard wel andere redenen zijn voor een actualisatie zoals ontwikkelingen in de gemeente, het toevoegen van mogelijkheden om deelauto’s en -fietsen of MaaS (Mobility as a Service) toe te passen, of fietsparkeernormen toe te voegen als deze nog niet zijn opgenomen.

Vervallen onderdelen
De volgende functies zijn vervallen: discountsupermarkt, weekmarkt (bij klein wijk-, buurt- en dorpscentrum), kringloopwinkel, bruin- en witgoedzaken en woonwarenhuis/woonwinkel.

Toegevoegde onderdelen
Het CROW geeft nu ook aan met welk percentage laadpunten voor elektrische auto’s rekening is gehouden. Verder zijn de volgende functies toegevoegd: kleine eenpersoonswoningen (tiny houses), zwemparadijs, ski- snowboardhal, kinderboerderij (stadsboerderij) en plantentuin (botanische tuin).

Gewijzigde onderdelen
De minimale en maximale parkeerkencijfers voor alle woningtypen in zeer sterk stedelijke gebieden zijn met 0,1 parkeerplaats per woning verlaagd. De functies fullservice supermarkt (laag en middellaag prijsniveau) en fullservice supermarkt (middelhoog en hoog prijsniveau) zijn samengevoegd in de functie fullservice supermarkt. De functie groothandel in levensmiddelen is nu gesplitst in groothandel algemeen en groothandel specialist (bijvoorbeeld levensmiddelen, kantoorartikelen).

Een buurt- en dorpscentrum is niet meer van toepassing in het centrum van niet stedelijk gebied. Voor een tuincentrum is in het buitengebied het maximale parkeerkencijfer met 0,2 parkeerplaats per 100 m2 verlaagd voor iedere mate van stedelijkheid. Voor een bioscoop is in rest bebouwde kom van een sterk stedelijk gebied het minimale parkeerkencijfer met 0,1 parkeerplaats per 100 m2 verlaagd. Voor theater/schouwburg is in rest gebouwde kom het maximale parkeerkencijfer met 1,0 parkeerplaats per 100 m2 verhoogd voor alle maten van stedelijkheid, met uitzondering van zeer sterk stedelijk. Voor sauna/hammam is in rest bebouwde kom van een matig stedelijk gebied het maximale parkeerkencijfer met 0,2 parkeerplaats per 100 m2 verhoogd.


Meer weten? Bekijk onze vlogs:

#Parkeernormen: Bezoekersnorm van 0,3?
#Parkeernormen: Kun je de ontwikkelaar vertrouwen? 
#Parkeernormen: Wat als het toch misgaat?

Ook een gratis (digitaal) abonnement op Update? Meld je aan
Of volg ons op TwitterFacebook & LinkedIn