Parkeerbeleid

View

Uitbreiding Schiedamse stallingen stimuleert fietsgebruik

De fiets en de fietser zijn speerpunten in het mobiliteitsbeleid voor Schiedam. Veilige stallingsvoorzieningen worden flink uitgebreid en de gemeente wil het beheer hiervan beter organiseren. Zij heeft Spark gevraagd de beheeropgave vorm te geven en de aanbesteding te begeleiden.

View

Regie op de uitvoering van het parkeren een stap verder

De gemeente Den Haag heeft Spark gevraagd mee te werken aan de verdere ontwikkeling van de regie op de uitvoering van het betaald parkeren. De opdracht is onlangs afgerond met invulling van de nieuwe functie regisseur parkeerketen bij de Handhavingsorganisatie.

Parkeerexploitatie

View

Groeiend Zoetermeer houdt parkeren eenvoudig zelf in balans

Zoetermeer vraagt ons om een dynamische parkeerbalans op te stellen. Hiermee kan de gemeente zelf de gevolgen van alle ontwikkelingen in het centrum voor de parkeerbalans bijhouden en kan zij de invloed van verschillende variabelen toetsen. Daarmee is de gemeente 'in control' en heeft zij goed zicht op de gevolgen van nieuwe ontwikkelingen op het parkeerareaal

View

Parkeer check-up voor gezondste gebouw van Nederland

SAWA is het eerste houten hoogbouw project van Rotterdam. Om deelmobiliteit te stimuleren worden in de parkeervoorziening deelauto’s aangeboden. Dit vraagt om extra aandacht voor de route naar de parkeerplaatsen voor deelauto’s en de locaties ervan. Ontwikkelaars Nice developers en Era Contour vragen Spark het ontwerp van de garage te toetsen en aanbevelingen te doen.

Parkeerorganisatie

View

Regie op de uitvoering van het parkeren een stap verder

De gemeente Den Haag heeft Spark gevraagd mee te werken aan de verdere ontwikkeling van de regie op de uitvoering van het betaald parkeren. De opdracht is onlangs afgerond met invulling van de nieuwe functie regisseur parkeerketen bij de Handhavingsorganisatie.