WTC The Hague: monitoring parkeergedrag

Rapportagemodel van Spark geeft extra inzicht in parkeergedrag met behulp van transactiedata uit laadpunten.

Grafiek: voorbeelddata uit vergelijkbaar project

WTC The Hague heeft eind 2014 laadpunten laten plaatsen in haar parkeergarage. Deze laadpunten zijn bedoeld voor de bezoekers en werknemers van WTC The Hague en passen in het hoge serviceniveau dat het WTC The Hague wil aanbieden. Ook bewoners die gebruik maken van dezelfde parkeergarage kunnen gebruik maken van deze laadpunten.

De software die leveranciers aanbieden bij installatie van de laadpunten verzorgt de verrekening van de kosten van het gebruik, maar levert verder veelal beperkte rapportages op, gericht op het gemiddelde stroomverbruik van de laadpunten. Spark heeft een rapportagemodel ontwikkeld dat de -eveneens beschikbare- transactiedata benut om maandelijkse rapportages te genereren, gericht op parkeergedrag.

Naast stroomverbruik en omzet komen hiermee gegevens beschikbaar over de gemiddelde parkeerduur, de verdeling van het gebruik over de week en de maximale gelijktijdige bezetting van de aanwezige laadpunten. Dit geeft objectief inzicht of het aantal en de capaciteit van de laadpunten nog voldoet. En maakt het mogelijk om op te treden tegen ongewenst gebruik, zoals de bewoners die regelmatig hun auto meer dan twee dagen ongebruikt bij een laadpunt lieten staan.