Wayfinding parkeergarage Nieuw Kijkduin

Om bezoekers van een herontwikkeling in Den Haag plezierig door de parkeergarage te leiden en hun bestemming te laten vinden, is bewegwijzering voor automobilisten en voetgangers gewenst. Ontwikkelaar FRED vraagt Spark te adviseren en een bewegwijzeringsplan op te stellen.

Foto: nieuwkijkduin.nl

Kijkduin, de tweede badplaats van Den Haag, heeft de potentie om uit te groeien tot een badplaats die vier seizoenen van het jaar aantrekkelijk is. Om dit mogelijk te maken heeft Fred Real Estate Developers (FRED) een herontwikkelingsplan gemaakt. Het huidige programma maakt daarbij plaats voor luxe appartementen en een rijk gevarieerde functiemix van retail, horeca en een foodmarkt.

De herontwikkeling bevindt zich direct aan de boulevard en wordt in enkele fases gerealiseerd. Het complex wordt gerealiseerd op een deels openbare parkeergarage met ruim 600 parkeerplaatsen. De parkeergarage wordt, net zoals ook de parkeergarage van het naastgelegen Atlantic Hotel, ontsloten via een nieuw aan te leggen ondergrondse toegang.

Het programma wordt volledig vernieuwd en uitgebreid. De commerciële voorzieningen, retail en overige voorzieningen krijgen een vloeroppervlak van circa 17.000 m2 BVO. Een deel van de parkeergarage wordt bestemd voor exclusief gebruik door bewoners van de koopwoningen en de huurappartementen. De bewoners kunnen direct vanuit de parkeergarage naar hun woning. Het overige publiek kan vanuit de parkeergarage te voet via enkele stijgpunten de parkeergarage in en uit.

Om bezoekers – vooral bezoekers die onbekend zijn – plezierig door de parkeergarage te leiden en hun bestemming te laten vinden is bewegwijzering voor automobilisten en voetgangers gewenst. FRED heeft Spark gevraagd te adviseren en een bewegwijzeringsplan op te stellen. Dit plan moet aangeven op welke plaatsen welke informatie moet worden aangebracht op basis van de indeling van de garage, de ontsluitingen en de bestemmingen van de bezoekers.

Spark heeft op basis van het ontwerp van de parkeergarage en de bestemmingen van auto’s en voetgangers, de bewegingen in kaart gebracht en geadviseerd welke routing en voetgangersvoorzieningen gewenst zijn voor een optimaal gebruik van de garage. In samenhang hiermee is het wayfindingsplan opgesteld. Daarbij is bepaald wat essentiële informatie is en waar deze overgebracht moet worden. Het resultaat is een Autocad-tekening waarop dit plan is uitgewerkt, aangevuld met een rapport waarin de uitgangspunten, keuzes en de eisen voor de uitvoering zijn toegelicht.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE