Wayfinding Gouweplein Waddinxveen

Onder het nieuwe centrum Waddinxveen is een parkeergarage aangelegd die na opening niet gebruikt wordt zoals bedoeld.

Foto: Spark

Spark is daarom door ASR gevraagd te kijken welke maatregelen er genomen zouden kunnen worden om de gebruiksbeleving van de parkeergarage te verbeteren.

Eerst is door Spark een analyse van de bestaande wayfindingsmaatregelen gemaakt en een profiel opgesteld waar de wayfinding in en rond de garage voor een bezoeker van het nieuwe stadscentrum aan zou moeten voldoen.

Vervolgens heeft Spark in woord en beeld en ingetekend op plattegrond een aantal voorstellen gedaan voor een aangepaste inrichting, zoals het gebruik van haaks parkeren, éénrichtingsverkeer en de daartoe benodigde belijning en bewegwijzering.