Wageningen vernieuwt parkeerbeleid

De gemeente Wageningen vernieuwt in het kader van haar Gemeentelijk Mobiliteitsplan het parkeerbeleid en stelt daarom een parkeerplan voor de binnenstad op.

Foto: Paul Perreijn

Spark heeft hier eerder aan meegewerkt door een netwerkbeschrijving op te stellen, waarin de huidige stand van zaken rond het parkeren in Wageningen is beschreven.

Wegens de reeds opgebouwde dossierkennis is Spark gevraagd dit project verder te begeleiden vanuit de gemeente. Met Graumans fungeert als projectleider; Spark functioneert namens de gemeente als schakel tussen de projectleider en de klankbordgroep enerzijds en het college en de gemeenteraad anderzijds.