Vraag en aanbod parkeren Tilburg Centrum

Gemeente Tilburg vraagt Spark de beschikbare vrije parkeercapaciteit in beeld te brengen en hierop de gevolgen van de bouwplannen en andere ontwikkelingen te projecteren.

Een stadscentrum als dat van Tilburg ontwikkelt zich voortdurend. Voor meerdere locaties zijn bouwplannen. Een grotere ontwikkeling is die van het tot stand brengen van een “winkelrondje” in combinatie met woningbouw. Het hieruit voortvloeiende parkeervraagstuk kan een dominante invloed hebben op de ontwikkeling. Een centrale vraag daarbij is hoe de verwachte uitbreiding van de parkeervraag kan worden opgevangen.

De gemeente heeft Spark gevraagd om de beschikbare vrije parkeercapaciteit in beeld te brengen en hierop de gevolgen van de bouwplannen en andere ontwikkelingen te projecteren.

Spark heeft in intensieve samenwerking met de gemeente de transactiedata over 2 jaar van de zeven gemeentelijke parkeergarages en één particuliere parkeergarage in de database van de Parkeermonitor geladen. Hiermee is nauwkeurig in beeld gebracht hoeveel vrije parkeerplaatsen beschikbaar waren op de maatgevende momenten van de week. Ook de beschikbare vrije capaciteit op straatparkeerplaatsen is meegenomen. De verwachte toename van de parkeervraag is met de gemeentelijke parkeernormen berekend en toegedeeld aan de beschikbare vrije ruimte, waarna in beeld is gebracht welke vrije capaciteit er nog beschikbaar is. Dit is gedaan voor de maatgevende momenten en locaties. Tenslotte is een gevoeligheidsanalyse opgesteld.

Het resultaat is dat Tilburg een scherp beeld heeft van hoe de verwachte extra parkeervraag in het kernwinkelgebied kan worden opgevangen. Waar de parkeervraag van toekomstige ontwikkelingen het beste kan worden opgevangen en hoe aan de parkeervraag van bezoekers voldaan wordt. Zo kan de stad de afweging maken of een investering in extra parkeerplaatsen nodig is of niet. De specifieke aanpak van het onderzoek was mogelijk omdat Tilburg de data van het gebruik van haar parkeergarages over een langere periode gestructureerd voorhanden heeft en deze via de bij Spark beschikbare software-gereedschappen gemakkelijk geanalyseerd kon worden.

Op de hoogte blijven? Volg ons op Twitter, Facebook & LinkedIn