Vlaardingen besteedt opnieuw parkeerbeheer aan

Gemeente Vlaardingen besteedt de meeste van haar parkeerbeheertaken uit aan een marktpartij.

Foto: Spark

De uitvoering van parkeercontrole, het invorderen van naheffingsaanslagen, het afhandelen van bezwaarschriften en onderhouden van de parkeerautomaten zijn taken die efficiënt en effectief worden uitgevoerd en aangestuurd door één partij. De gemeente voert de regie.

Begin 2016 loopt het huidige contract voor het parkeerbeheer af. Vlaardingen wil haar parkeerbeheertaken integraal blijven uitbesteden. Inmiddels zijn de voorbereidingen getroffen: het aanbesteden is begonnen, het bestek is gepubliceerd.

De gemeente heeft Spark gevraagd het Programma van Eisen (PvE) te schrijven en de gunningscriteria op te stellen teneinde objectief en meetbaar tot een optimaal resultaat te komen.

De gemeentelijke inkoopafdeling verzorgt de uitnodiging tot inschrijving en de publicatie daarvan. Samen met het team parkeren van de gemeente heeft Spark de eisen en wensen in beeld gebracht en vertaald in een Programma van Eisen. Onderdeel van het Programma van Eisen is een Service Level Agreement (SLA) met zowel een malus- als bonusregeling.
De Gunningscriteria zijn erop gericht de toegevoegde waarde van de inschrijver optimaal naar voren te brengen, met een verantwoorde balans tussen prijs en prestatie. Prijsvechters worden door de systematiek uitgesloten.

Conform planning zal eind november bekend zijn wie de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) heeft gedaan.