Vervanging parkeervergunningen-systeem Vlaardingen

Omdat de bestaande overeenkomst afloopt, staat de gemeente Vlaardingen voor de vraag hoe men de komende jaren het administratieve systeem voor de uitgifte van parkeerrechten (vergunningen e.a.) zal inrichten.

Foto: Spark

Spark heeft de gemeente ondersteund met het in beeld brengen van de wensen en eisen die de gemeente hieraan nu en in de toekomst moet stellen, de mogelijkheden en systemen die beschikbaar zijn om deze wensen te verwezenlijken en de financieel en organisatorische randvoorwaarden hierbij.

Samen met een voor dit vraagstuk samengesteld projectteam heeft Spark een advies uitgebracht. De functionele eisen zijn hierin leidend: de behoefte om parkeerrechten uit te geven zoals die uit het parkeerbeleid volgt, de ontwikkeling van de dienstverlening aan de burger (zo veel mogelijk producten via het digitale loket, een digitale bezoekerskaart), de eisen financiële en rechtmatigheidscontrole en de randvoorwaarden vanuit de toekomstige ICT architectuur.

Het advies bevat een functioneel programma van eisen, brengt de mogelijke keuzes in beeld, geeft een afweging en een advies omtrent de te maken keuze alsmede een stappenplan voor de uitwerking hiervan.