Vervanging parkeerapparatuur Apeldoorn

Apeldoorn werkt voornamelijk met "chip-only" ticketautomaten. Deze techniek wordt vanaf 2015 niet meer ondersteund.

Foto: Pascal Blanchet

De gemeente Apeldoorn (157.000 inwoners) heeft ongeveer 4.000 betaalde parkeerplaatsen op straat. Betalen gaat met behulp van 150 ticketautomaten, veelal via “chip-only”. Omdat de chipknip vanaf 2015 niet meer ondersteund wordt, zullen de automaten nog in 2014 aangepast moeten worden.

Met benodigde aanpassing van de automaten wil Apeldoorn voorbereid zijn op de toekomst. Gebruik van het kenteken als identificatie, integratie met mobiel betalen en een moderne regeling voor bezoek van bewoners en nieuwe betaalmiddelen passen daarbij. Anders betalen zal ook betekenen dat minder automaten nodig zullen zijn. Dat is goed voor het resultaat van de parkeerexploitatie. De omvang van het project maakt dat een openbare aanbesteding de geëigende inkoopstrategie is.

Omdat de aanbesteding van nieuwe parkeerautomaten enerzijds specialistische kennis vraagt omtrent hetgeen er te koop is en anderzijds een goed aanbestedingsresultaat alleen maar bereikt wordt met een gedegen Programma van Eisen, heeft de unit Beheer en Onderhoud van de gemeente Apeldoorn Spark gevraagd om ondersteuning bij de aanbesteding.

Eerst is samen met de beleidsverantwoordelijke afdeling in beeld gebracht welke visie Apeldoorn heeft op het parkeerbeleid, de parkeerexploitatie en het betalen voor parkeren. Daaruit zijn de eisen en wensen voor de parkeerapparatuur afgeleid. Dit is samengevat in een visiedocument, waarin de afwegingen en de keuzes zijn toegelicht.

Het visiedocument is de basis voor het Programma van Eisen dat Spark voor de gemeente heeft opgesteld. In overleg met Inkoop is daaraan een beoordelingssystematiek toegevoegd en een format voor een all-in onderhoudsovereenkomst. De ruime en actuele marktkennis die bij Spark voorhanden is, is daarbij onmisbaar. Je moet weten wat je kan vragen en hoe je het vraagt om een goede marktwerking te krijgen; en die aanbieding te selecteren die het beste op de behoefte aansluit. Veel aandacht is gegeven aan de bediening van de automaat. Want het gaat uiteindelijk om de parkeerder. Die moet gemakkelijk en vlot kunnen betalen.

Zo draagt ook de betaalautomaat bij aan een prettig verblijf in de stad en daar is het toch allemaal om te doen.