Verbetering parkeerorganisatie Schiedam

Schiedam vraagt Spark de parkeerorganisatie door te lichten en aan te geven hoe deze organisatie zich aan de veranderende opgave kan aanpassen.

Foto: gemeente Schiedam

Dicht bebouwd en in het drukke Rijnmond gebied kent Schiedam (75.000 inwoners) al jaren betaald parkeren op ruim 6.000 parkeerplaatsen in en rond haar centrum. Schiedam verzorgt de uitvoering van het parkeerbeleid in eigen beheer en ziet dat de uitvoerende taken van het parkeerbeheer gaan veranderen: geautomatiseerd handhaven, het digitaal loket voor parkeervergunningen en steeds strengere eisen aan de financiële verantwoording.

De veranderende eisen aan het parkeerbeheer waren voor het management van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid (verantwoordelijk voor de ontwikkeling van parkeerbeleid) aanleiding om Spark te vragen de parkeerorganisatie door te lichten en aan te geven hoe deze organisatie zich aan de veranderende opgave kan aanpassen.

Spark heeft interviews met alle belanghebbenden gehouden. Van management tot uitvoerenden. Er is een analyse van de parkeerorganisatie gemaakt inclusief een financiële analyse. In een workshop zijn scenario’s voor verbetering van de parkeerorganisatie besproken en er is een keuze hieruit voorgesteld.

Het resultaat is dat Schiedam de zwakke en sterke punten van haar parkeerorganisatie in beeld heeft en een stappenplan voor verbetering. De gemeente kan hiermee concreet aan de slag.