Verbetering parkeerorganisatie Katwijk

Katwijk aan Zee ontwikkelt zich tot het centrum van Katwijk, met een voorzieningenniveau dat past bij een gemeente met uiteindelijk ruim 70.000 inwoners.

Goed parkeerbeleid hoort daarbij. Daarom werkt Katwijk op dit moment aan de ondergrondse parkeergarage aan de boulevard. Het prestigieuze project biedt plaats aan circa 660 auto’s. De garage bestaat uit 1 parkeerlaag en krijgt vier parkeerrijen, over een lengte van ongeveer 500 meter en een breedte van circa 30 meter.

De nieuwe parkeergarage zorgt ook voor een andere dimensie voor de Katwijkse parkeerorganisatie. Zorgen voor een goede parkeerexploitatie en functionerend parkeerbeheer is niet genoeg, de parkeerorganisatie moet zorgen voor een parkeerproduct dat past in de ambitie van Katwijk. De bezoeker en zijn behoefte krijgen meer aandacht. Natuurlijk moet dit ook efficiënt gebeuren, net als elke gemeente staat Katwijk voor de opgave om meer te doen met minder mensen.

De gemeente heeft Spark gevraagd de parkeerorganisatie door te lichten en voorstellen te doen hoe deze organisatie zich voor de veranderende opgave kan inrichten.

Spark heeft interviews met alle belanghebbenden gehouden. Van gemeentebestuur tot uitvoerenden. Er is een analyse van de parkeerorganisatie gemaakt inclusief een financiële analyse.

Het resultaat is dat Katwijk de zwakke en sterke punten van haar parkeerorganisatie in beeld heeft en een concreet doel qua efficiëntie kan stellen. Spark heeft daarna een stappenplan voor ontwikkeling van een klantgerichte parkeerorganisatie opgesteld. De gemeente gaat hiermee concreet aan de slag.